Oog en zorg voor de bewoner bij Actium

Maatschappelijk / 05 december 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Een thuis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen een thuis heeft in 2030? We vragen onze leden wat zij onder een thuis verstaan en hoe zij meehelpen om deze grote ambitie te verwezenlijken.

Zo vragen we Gea Veldmeijer naar haar visie op een thuis voor iedereen. Gea is programmaleider wijken bij Actium.

Wat is volgens jouw organisatie een thuis?

Gea Veldmeijer: “Een thuis is niet alleen een huis maar ook de dienstverlening vanuit de corporatie, oog voor en zorg voor de bewoner. Samenwerking daarin met netwerkpartners, welzijn en zorg om hulp- en zorgvragen goed te kunnen beantwoorden.”

Wat zijn voor jouw organisatie de belangrijkste aandachtsgroepen en waarom?

Gea: “Belangrijke aandachtsgroepen voor ons zijn:

  • Mensen met een kwetsbaarheid (psychische en verstandelijke beperking en mensen uit de maatschappelijke opvang)
  • Ouderen met een zorgvraag zowel licht als zwaarder die zelfstandig moeten blijven wonen.
  • Huurders die kwetsbaar zijn en ondersteuning nodig hebben.”

Hoe helpen jullie deze mensen bij het zoeken van een thuis. Welke begeleiding bieden jullie?

Gea: “We hebben onder andere een seniorenmakelaar. Die komt bij ouderen die dat willen op bezoek en brengt het aanbod aan woningen in beeld, helpt bij het inschrijven als woningzoekende, helpt bij het reageren op een woning, maar geeft vooral aandacht aan ouderen die het best ingewikkeld vinden om hun weg te vinden in het nadenken over het ouder worden in casu met passend wonen.”

Tegen welke problemen loop je daarbij op?

Gea: “Te weinig woningen en geen passende woningen en bij een bepaald deel van de doelgroep onvoldoende kennis, soms ook geen netwerk om het passend wonen te organiseren.”

Wat is er nodig om wonen, zorg en welzijn met elkaar te verbinden?

Gea: “Ontschotting en bereidheid tot samenwerking.”

Hebben jullie een voorbeeld van een complex, wijk of anderszins wat voor jullie echt een thuis is.

Gea: “Een complex waar we een experiment hebben gestart met een studente gerontologie die daar een jaar heeft gewoond en voor sociale verbinding in het complex heeft gezorgd. Deze pilot gaan we verder ontwikkelen bij HBO verpleegkunde studenten uit Indonesië.”

 

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Een thuis voor iedereen in 2030, dat alle leden van CorporatieNL ontvangen.