Paul Uppelschoten (VB Groep) over samenwerken aan resultaat

Corporatie / 11 april 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

We mogen bij CorporatieNL een belangrijke organisatie als nieuw lid verwelkomen. Want ook alle medewerkers van VB Groep horen er voortaan bij. De organisatie sluit daarmee aan bij een groeiend aantal corporaties, kennisinstellingen en marktpartijen die met hun expertise, inzet en aanwezigheid een succes maken van alle events, commissies, publicaties en bijeenkomsten die met elkaar werken aan een thuis voor iedereen in 2030.

Wie zijn de mensen en organisaties achter VB Groep en wat doen zij zoal? We vragen het aan directeur Paul Uppelschoten.

Kun je vertellen wat jullie organisatie precies doet?

Paul Uppelschoten: “VB Groep bestaat uit landelijk opererende familiebedrijven actief op het gebied van ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed. Binnen VB Groep geven meer dan 350 medewerkers samen met relaties en partners dagelijks invulling aan ons motto Resultaat komt samen.”

“Onze bouwbedrijven Huybregts Relou (Son), Smeets Bouw (Maastricht), Van Heur (Kelpen-Oler), Van Miltenburg (Utrecht) en VB Bouw (Breda) staan bekend als professionele bouwpartners. We richten ons op nieuwbouw en renovatie & onderhoud en zijn actief in de segmenten wonen, zorg, hospitality, onderwijs en werken.”

“Ons ontwikkelbedrijf CRA Vastgoed bedenkt en realiseert creatieve oplossingen voor complexe projecten, zowel nieuwbouw als herontwikkeling.”

Wat kunnen de leden van jullie leren oftewel wat heb je de leden te bieden op het gebied van bijvoorbeeld kennis?

Uppelschoten: “Wij hebben oog voor onze opdrachtgevers, partners en medewerkers en zijn overtuigd van het feit dat resultaat samen komt. Dat betekent dat we investeren in langdurige relaties (veel in ketensamenwerkingen) en dat we op een professionele manier met elkaar omgaan. We hebben de mensen, de kennis en de ervaring om elk huisvestigingsvraagstuk efficiënt en creatief in te vullen. In die synergie ligt de onderscheidende kracht van VB Groep.”

“Op basis van onze kennis en jarenlange ervaring hebben wij een aantal VB concepten ontwikkeld, waaronder VB GO en VB Woonconcepten. Dit zijn projectoverstijgende oplossingen die aangepast kunnen worden aan de wensen van onze klant.”

“Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak. Van visie, strategie, initiatie- en ontwerp, tot realisatie en beheer wordt bestaande woningvoorraad toekomstbestendig gemaakt. Met onze kennis en kunde ontzorgen we en dragen we per project de best passende aanpak aan met oog voor de bewoner. Vanuit levensduurvisie van de woning, stellen we een pakket van bouwkundige, sociale en duurzaamheidsmaatregelen samen.”

“VB Woonconcepten zijn toekomstbestendige bouwconcepten om op de meest efficiënte wijze gestandaardiseerd woningen van een gegarandeerde kwaliteit te realiseren. Ideaal als vervangende nieuwbouw, verdichting of differentiatie in een bestaande gebiedsontwikkeling/verbetering. VB Woonconcepten omvatten momenteel een gezinswoning, een drempelloze nultredenwoning en een compact appartementengebouw. Vanaf initiatief in korte doorlooptijd vanaf seriegrootte 10.”

En wat kunnen de leden voor jullie doen of waar kunnen ze jullie mee helpen?

Uppelschoten: “Het verkrijgen van nieuwe inzichten in de zeer veranderende markt waarin we actief zijn.”

Waarom hebben jullie je eigenlijk aangemeld als lid van CorporatieNL?

Uppelschoten: “Om nieuwe partijen te leren kennen, kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren om nieuwe mogelijkheden te bedenken en te onderzoeken.”

Is er iets dat we beslist moeten weten over jullie organisatie of is er iets verrassends dat we nooit bij of van jullie zouden verwachten?

Uppelschoten: “We bestaan dit jaar alweer 150 jaar! Al 150 jaar ontwikkelen en bouwen we aan een duurzame toekomst. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in de aard van ons familiebedrijf. We zijn er immers niet alleen voor vandaag en onszelf, maar ook voor morgen en de generaties na ons.”

website VB Groep