Peter de Groot (VVD): “Corporaties, bouw snel meer woningen”

Vastgoed / 28 maart 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Als voorbereiding op het nieuwe boek voor leden van CorporatieNL getiteld Tussen systeemdenken en woondoelen benaderen wij beleidsbepalers en onafhankelijke experts over de nieuwe rol die corporaties kunnen spelen in het oplossen van de wooncrisis. Ook Tweede Kamerleden zoals Peter de Groot van de VVD delen hun visie op de huidige wooncrisis.

Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak van de wooncrisis?

Peter de Groot: “We moeten niet op een planmatige manier omgaan met de woningmarkt, maar meer kijken naar de woonbehoeften van verschillende groepen mensen en naar de demografische ontwikkeling op de lange termijn. Het is daarvoor van belang dat we de verantwoordelijkheid voor bouwprojecten niet alleen bij de gemeenten neerleggen, maar dat er landelijke regie komt.”

Wat verwacht u van de rol van corporaties om deze crisis te bestrijden? Wat moeten zij doen?

Peter de Groot: “De woningcorporaties moeten zorgdragen voor de doorstroming in hun voorraad. Het belangrijkste hierbij is snel meer bouwen.”

Wat wilt u zelf of uw partij daaraan doen?

Peter de Groot: “Wij zetten in op het bouwen van betaalbare woningen, zowel koop als huur, en willen het versnellen van de bouw ondersteunen. De tijd die het nu kost van projectontwikkeling tot de oplevering van de woning moet sneller. En we willen kunnen ingrijpen bij excessen. Denk hierbij aan huurprijsbescherming, het bewonen van de eigen woning en een opkoopbescherming.”

Boek ontvangen

CorporatieNL-leden ontvangen het nieuwe boek Tussen systeemdenken en integrale woondoelen automatisch zodra het verschijnt. Ook ontvang je als lid automatisch alle andere publicaties,  onderzoeken, documenten, video’s, verslagen of papers. Je kunt deze gratis downloaden in de kennisbank voor leden.

Nog geen lid? Regel vandaag nog je lidmaatschap van CorporatieNL en krijg toegang tot de kennisbank inclusief dit boek. Met al je collega’s kun je dan voortaan ook gelijk deelnemen aan alle events, trainingen en commissies.