Rob Vinke (TBV Wonen) “Regionaliseren moet de klant dienen”

Maatschappelijk / 17 mei 2016
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Directeur-bestuurder Rob Vinke van het Tilburgse TBV Wonen onderschrijft het doel van regionalisering: het versterken van lokale binding en het voorkomen dat corporaties zich uitbreiden buiten hun eigen regio. TBV Wonen heeft echter enkel bezit in Tilburg en staat daar middenin de samenleving. Dat zal niet veranderen, welke woningmarktregio er ook komt, benadrukt Vinke. "Maar als regionalisering leidt tot een beter werkende woningmarkt, dan staan wij daar uiteraard achter."

Voor Rob Vinke en zijn TBV Wonen is de indeling van ons land in woningmarktregio’s dus geen noodzaak. “Wij hebben er geen specifiek belang bij. De belangrijkste doelstelling van TBV Wonen is dat wij nadrukkelijk een Tilburgse corporatie zijn en dat ook in de toekomst willen blijven. Wij hebben geen enkele ambitie om buiten onze stad te gaan opereren. De vorming van woningmarktregio’s heeft op ons beleid geen invloed.”

Paal en perk

Dat betekent niet dat Vinke de plannen onnodig vindt. “Het is goed dat de nieuwe wet paal en perk stelt aan het ongebreideld uitbreiden van corporaties buiten hun eigen regio. Dat argument snap en onderschijf ik. Dat geldt ook voor het argument van de lokale verankering. Het is belangrijk dat corporaties actief zijn in hun eigen regio, het gebied waar ze de mensen en hun woonwensen kennen en dus het best kunnen inspelen op de vraag van de markt.”

Besprekingen over regio

In de regio Tilburg (Midden-Brabant) en Breda (West-Brabant) is recent veelvuldig overleg geweest tussen gemeenten en corporaties over de regionalisering. Het voorstel naar de minister toe is om beide regio’s tot één woningmarktregio te maken. Een behoorlijk groot gebied, dat zich uitstrekt van Tilburg tot de Zeeuwse grens. Vinke kan goed leven met het compromis dat is gesloten, hoewel TBV Wonen zich dus niet gaat mengen in de woningmarkt in pakweg Breda of Roosendaal. “Voor een grotere corporatie als WonenBreburg met bezit in zowel Tilburg als Breda is belangrijk dat de woningmarktregio deze omvang heeft. Anders hebben zij een probleem. Ik heb er geen enkel belang bij om collega’s te dwarsbomen.”

Dit interview maakt deel uit van een interviewserie over het thema woningmarktregio’s en wordt in samenwerking met Enserve – de specialist in woonruimteverdeling – gebracht. Lees naast de interviews met Erik Ronnes (CDA), Pierre Sponselee (Woonwaard), Rob Vinke (TBV Wonen) ook de andere interviews die nog volgen met Lex de Boer (Lefier), Sjoerd Zeelenberg (Rigo), Farshad Bashir (SP) en Henk van Dijk (Enserve).

Voorstel Enserve

Zo kan Vinke zich ook vinden in het voorstel van specialist in woonruimteverdeling Enserve, dat uitgaat van zestien grotere woningmarktregio’s. “Die indeling doet recht aan de inspanningen en verantwoordelijkheden van zoveel mogelijk corporaties. Het is een indeling die het minste pijn doet, enkel bij een klein aantal corporaties.”

Afstemmen plannen

De relatie tussen de Brabantse corporaties is goed, volgens Rob Vinke. Hij onderschrijft uiteraard het belang van samenwerking. “Wij bemoeien ons op zich niet met woningmarkten elders. Maar anderzijds is het wel belangrijk dat corporaties hun afzonderlijke plannen met elkaar afstemmen. Want als wij in Tilburg gaan bouwen voor een bepaalde doelgroep, dan kan dat effect hebben op de woningmarkt in Dongen of Waalwijk en dus op de plannen van onze collega’s daar. De regionale samenwerking is er al. Als dat binnen een woningmarktregio nog intensiever wordt en we kunnen de klant daardoor nog beter bedienen, dan is het de moeite waard. Want uiteindelijk moet enkel en alleen de klant centraal staan.”