Remko van den Bremen (ViaData): “Haal mensen met een data achtergrond binnen”

Digitaal / 14 juni 2021
Hellen Meijn
Hellen Meijn
Projectleider, CorporatieNL

Doordat we steeds meer met data te maken hebben verandert het werk bij de corporatie. Want met behulp van data kunnen we bijvoorbeeld nieuwe algoritmes voor vastgoedsturing ontwikkelen of kunstmatige intelligentie inzetten. CorporatieNL onderzoekt de verschillende aspecten van de digitale transformatie en vraagt haar leden om een toelichting.

Zo vragen we Remko van den Bremen, accountmanager bij ViaData, naar de ontwikkelingen op het gebied van data. ViaData is lid van CorporatieNL en is al jarenlang actief in onze sector met ICT-oplossingen die toegevoegde waarde bieden en met het introduceren van innovatieve diensten.

Er wordt op dit moment ontzettend veel data verzameld, zowel gestructureerde als ongestructureerde data. De vraag is of het wel altijd zinvolle data zijn. Wanneer zou je zeggen dat data zinvol zijn en wanneer niet?

Remko van den Bremen: “Data is vooral zinvol als je met de analyse van data gaat zorgen dat je processen verbeteren waarmee je je klanten kwalitatiever kunt bedienen.”

Als een corporatie op dit moment zou willen beginnen met het verzamelen van data, wat wil je dan aanraden? En hoe zou je dat moeten doen?

Remko van den Bremen: “Vooral niet teveel tegelijk willen doen maar met kleine stapjes beginnen en eerst en vooral zorgen dat je verzamelde data integer is.”

“De grootste uitdaging is te bepalen welke data in de toekomst nodig is om beslissingen te nemen en dus nu al te verzamelen.”

Data wordt weleens de drijvende kracht achter innovatie genoemd. Hoe zie jij dat, is data alleen genoeg of komt er meer bij kijken. En over welke innovaties hebben we het dan eigenlijk?

Remko van den Bremen: “Data is geen doel maar een middel om ergens te komen of om beslissingen te helpen nemen, maar ook om klanten beter te kunnen ondersteunen. Het is dus altijd verbonden met een proces.”

Welke data-technologieën zijn momenteel in opkomst en welke verwacht je dat er in de komende jaren nog aan zullen komen?

Remko van den Bremen: “Op dit moment zijn onder andere Machine Learning als onderdeel van en Artificial Intelligence in zijn geheel opkomende technieken die laagdrempeliger gebruikt kunnen worden en snel toepasbaar zijn. Met machine learning worden systemen onder andere getraind om op basis van grote hoeveelheden data te leren en daarna te beslissen. Voorbeeld is een product aanbeveling op Amazon of de fotoherkenning van een stopcontact of een wastafelkraan.”

“Artificial Intelligence oftewel AI is de verzamelnaam van toepassingen waarin software mensachtige taken kan uitvoeren en daarmee workflows vereenvoudigen, nauwkeuriger prognosticeren en arbeidsintensieve processen automatiseren. Bijvoorbeeld een servicemedewerker op basis van aanwezige klantdata direct al een passende afspraak aan een klant voor te laten stellen omdat vanuit de historie bekend is dat de klant op donderdagmiddag altijd zijn afspraken heeft.”

Als je naar de toekomst kijkt, hoe ziet de wereld van data er dan uit over pakweg ergens tussen 5 a 10 jaar?

Remko van den Bremen: “Het opslaan van data zal vrijwel alleen nog maar gecentraliseerd plaatsvinden in plaats van in silo oplossingen waarbij een Centraal Data Model, wat door alle partijen benaderbaar is, en gebruikt kan worden zorgt voor makkelijke ontsluiting van gegevens. Ook verificatie via gekoppelde systemen van de overheid gaat helpen in de kwaliteit van data. Goed ingerichte systemen kunnen klantgerichter en kwalitatiever ondersteunen en voorspellen wat uiteindelijk leidt tot betere beslissingen.”

Wat moet een corporatie vandaag al doen om klaar te zijn voor de toekomst zoals je die voor je ziet? Wat is daarvoor nodig aan bijvoorbeeld technologie, organisatie, budget, personeel.

Remko van den Bremen: “Als corporatie is het belangrijk een goede visie te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk, omdat goede mensen schaars zijn om nu al mensen met een data achtergrond binnen te halen en ook interne mensen op te leiden en vertrouwd laten raken met nieuwe technologie en te investeren in Research & Development.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL medio 2021 gratis ontvangen.