Renske Zwart (de Alliantie): “Wij lopen voorop met wijkwarmtevisie”

Vastgoed / 11 juli 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

CorporatieNL-lid de Alliantie heeft een gewenst temperatuurregime per wijk vastgesteld. Vervolgens heeft zij gekeken op welke termijn de warmtetransitie kan starten, wat de opgave is en wat voor kosten dit met zich mee brengt. En dat is volgens programmamanager Renske Zwart uniek in de corporatiesector.

Nederland wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarom is het verstandig te stoppen met het gebruik van aardgas en te starten met woningen goed te isoleren en over te gaan op een aardgasvrije verwarmingsinstallatie. Met haar 54.000 woningen zet corporatie de Alliantie een grote stap in deze warmtetransitie. Hoe? Door de regie te pakken over haar eigen bezit en een eigen visie per wijk te ontwikkelen.

Handout in kennisbank

Leden van CorporatieNL kunnen een handout met de aanpak van de Alliantie downloaden in de kennisbank. Je treft in het document naast de aanpak ook de visie op de warmtetransitie, de wijkwarmte-atlas, de verschillende temperatuurregimes en de uitgangspunten. Het biedt een praktisch model voor de eigen aanpak bij jouw organisatie.

Wijkwarmtevisie

De warmtetransitie is complex omdat niet alle woningtypes geschikt zijn voor dezelfde isolatieaanpak, en niet op alle plekken in Nederland bestaan dezelfde kansen voor de overstap naar aardgasvrije verwarmingsinstallaties. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden heeft de Alliantie haar bezit in kaart gebracht en per wijk een warmtevisie geformuleerd.

Koploper

De Alliantie heeft allereerst een gewenst temperatuurregime vastgesteld per wijk. Dit is tot stand gekomen met de kennis van het vastgoed, het type vastgoed, de kansen en mogelijkheden van de wijk én de verduurzamingsplannen van de woningcorporaties, gemeente en andere partijen, zoals bewonersinitiatieven. Vervolgens is gekeken op welke termijn de warmtetransitie kan starten, wat de opgave is en wat voor kosten dit grofweg met zich mee brengt. En dat is uniek in corporatieland.

Renske Zwart, programmamanager duurzaamheid bij de Alliantie, zegt hierover: “We lopen met deze visie voorop als corporatie. We isoleren niet om te isoleren. Maar verduurzamen slim en investeren verstandig doordat we isolatiemaatregelen afstemmen op het temperatuurregime.”

Samen op weg naar CO2-neutraal

De wijkwarmtevisie geeft inzicht in de opgave en is het vertrekpunt voor het vastgoedprogramma op weg naar CO2-neutraal in 2050. Renske Zwart: “Het is ook een startpunt om het gesprek te voeren met gemeentes, woningcorporaties en andere partijen om tot een gezamenlijke wijkwarmtevisie te komen. Daarnaast helpt het ons in gesprek te gaan met andere huiseigenaren die verenigd zijn in VvE’s. Wij zien het als een belangrijke taak om hierin de regierol te pakken en geen afwachtende houding aan te nemen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de warmtetransitie past bij ons type vastgoed en de lopende onderhouds- en verduurzamingsprogramma’s.”

Niet wachten

Wachten met de uitvoering tot er een gezamenlijke wijkwarmtevisie is doet de Alliantie niet. Door de visie op de warmtetransitie werkt zij naast het verbeteren van het woningbezit nu ook aan verduurzaming. De samenwerking tussen corporaties, gemeenten, VvE’s en anderen is hierin belangrijk voor de Alliantie. De warmtetransitie vindt plaats op wijkniveau en kan niet door één partij besloten en uitgevoerd worden. De wijkwarmtevisie van de Alliantie helpt mee de samenwerking op gang te brengen en zo gezamenlijk een visie en aanpak te vormen.

Renske Zwart: “De uitvoering van onze plannen doen we samen met onze 12 vaste onderhoudspartners binnen een gelijkwaardige ketensamenwerking. En met de VvE’s waar de Alliantie onderdeel vanuit maakt. In deze samenwerking nemen we stapsgewijs op natuurlijke onderhoudsmomenten passende duurzaamheidsmaatregelen afgestemd op het temperatuurregime.”

Comfortabel en betaalbaar

Binnen de warmtetransitie blijft een van de belangrijkste doelen van de Alliantie het voorzien in comfortabele en betaalbare woningen voor haar huurders. Renske Zwart daarover: “Wij kennen onze huurders, de lokale omstandigheden en de mogelijkheden van ons bezit. We beginnen niet bij nul, we werken al jaren aan de verbetering van het woningen”.