Sectorontwikkeling woningcorporaties: geld genoeg

Corporatie / 26 juni 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Er gaat 18 miljard euro per jaar om in de corporatiesector, waarvan 16 miljard binnenkomt via huurinkomsten. Eenzelfde bedrag gaat er ook weer uit. Een corporatie is er immers niet op uit om winst te maken, maar besteedt het geld primair aan het huisvesten van mensen met een smalle beurs

Medewerkers corporatiesector

Het aantal medewerkers bij corporaties stijgt nadat het een aantal jaren is gedaald. Inmiddels werken ruim 23 duizend mensen in de corporatiesector. Onze inschatting is dat in de schil rondom corporaties nog zo’n 75 duizend mensen werken. Denk daarbij aan ingehuurde bedrijven met een dedicated team voor onderhoud, advies, personeel, materialen, digitalisering en andere zaken waar zij specialist in zijn en de corporatie niet.

Inkomsten en uitgaven

Als je de inkomsten van corporaties deelt door het aantal medewerkers dan blijkt dat de inkomsten en dus ook uitgaven per medewerker bijna 8 ton zijn. Dat is aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld bij gemeenten waar de inkomsten per medewerker 4 ton zijn of bij bedrijven waar het rond de 1 ton ligt.

De uitgaven van corporaties zitten met name in onderhoud, renovatie, nieuwbouw, verduurzaming, belastingen, financieringslasten en personeel. Er is een forse toename te verwachten van investeringen op het gebied van nieuwbouw, verduurzaming, digitalisering en inhuur personeel.

Governance

Het onderwerp governance raakt wat uit beeld nu corporaties de jaren van schandalen en verkeerde investeringen ver achter zich hebben gelaten. Het is niet te verwachten dat er nog nieuwe dwingende wet- of regelgeving aankomt die corporaties verplichten om meer kosten voor toezicht te maken. Hooguit volgen nog enkele aanvullende regelingen ter voorkoming van het verhuren van meerdere woningen in privé door bestuurders en commissarissen. In het algemeen is bedoeling van de sector weer helemaal terug en dat is terug te zien in het soort investeringen en uitgaven dat de corporatiesector doet.

Samenwerking

Net als andere sectoren is de corporatiesector voor het bereiken van haar doelen en het doen van investeringen afhankelijk van haar ketenpartners. En net als anderen heeft zij last van een personeelstekort. Dit knelt, maar blijkt niet onoverkomelijk.

De belangrijkste marktpartijen op het gebied van organisatie & bedrijfsvoering, die kunnen helpen bij de opgaven, zijn terug te vinden in het e-book Corporatie Contacten. Daarin tref je ook de belangrijkste bouwers, ontwikkelaars en aanbieders op het gebied van wonen. Als lid ontvang je dit e-boek automatisch in je mailbox.