Stadsontwikkeling, in 3 jaar van idee tot realisatie

Vastgoed / 17 juni 2024
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

In het voortdurende streven naar het verwezenlijken van "een thuis voor iedereen in 2030", presenteert VDL De Meeuw met trots de case: NDW21. In de dynamische wereld van stadsontwikkeling is het zeldzaam om een project te zien dat zo snel tot stand komt als NDW21. Wat begon als een idee, groeide in slechts drie jaar uit tot een daadwerkelijke sleuteloverdracht. Laten we eens kijken naar de reis die dit project heeft afgelegd, de uitdagingen die werden overwonnen, en de waardevolle lessen die zijn geleerd.

Achtergrond en aanleiding
NDW21 kwam voort uit de groeiambities van de Gemeente Nijmegen, die het bestaande bedrijventerrein Winkelsteeg wilde omvormen tot een gemengd woon-werkgebied met ongeveer 5.000 nieuwe woningen in de komende 15 jaar. NDW21 staat voor “Nieuwe Dukenburgseweg 21”, een ambitieus initiatief om een tijdelijke wijk van 500 woningen te creëren als katalysator voor grotere gebiedstransformatie.

Realisatie van het idee
Verschillende scenario’s werden doorgerekend in de businesscase, waarbij investeringsniveaus, exploitatietermijnen en restwaarde cruciale variabelen waren. Uiteindelijk werd overeengekomen dat de woningen 15 tot maximaal 20 jaar op NDW21 zouden staan, met herplaatsingsopties vanaf jaar 11. Onverwachte uitdagingen in 2022, zoals de Russische aanval op Oekraïne, explosieve stijgingen van bouwkosten en een verlopen aanbieding van de bouwpartner, vormden echter obstakels die moesten worden overwonnen.

Implementatie en leerpunten
Een cruciaal keerpunt was de toekenning van 6 miljoen euro uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen aan de gemeente Nijmegen. Dit maakte de herziene businesscase acceptabel, maar ging gepaard met een verhoging van het aandeel te huisvesten statushouders naar 30%. Met de financiële kwesties aangepakt, ging het project in uitvoering. De implementatie bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, waaronder productieproblemen en vertraagde opleveringen. Het project bood waardevolle leerpunten, zoals het belang van samenwerking en flexibiliteit.

Conclusie
NDW21, van idee tot sleuteloverdracht, illustreert de complexiteit van grootschalige projecten en benadrukt het belang van samenwerking en flexibiliteit. De samenwerking tussen gemeente en corporaties, samen met de rijksbijdrage, toont aan dat zelfs in uitdagende omstandigheden succes mogelijk is. Het project zal dienen als een waardevolle casestudy voor toekomstige stadsontwikkelingsinitiatieven.

Meer informatie en contact
Wil je graag meer weten over deze case?  Joziene van de Linde, Managing Director van VDL De Meeuw, de bouwpartner van NDW21, deelt graag meer inzichten en ervaringen. Neem contact op viaj.vdlinde@demeeuw.com. Bekijk ook deze korte video voor meer informatie over de innovatieve werkwijze van De Meeuw.

Ook een waardevolle case?

Heb je nou ook een waardevolle case die bijdraagt aan de missie een thuis voor iedereen? Dien deze dan zeker via deze link bij ons in en we gaan ermee aan de slag.
Samen bouwen we aan een thuis voor iedereen in 2030