Stap 2 bij SVWN: Laat ik maar meteen eerlijk zijn

Corporatie / 29 mei 2020
Claudia Siewers
Claudia Siewers
Directeur-bestuurder, Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)

De eerste kennismakingen zijn achter de rug bij Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Ik heb een sleutel van het pand en kan werken waar ik wil. Vooral thuis natuurlijk, Ik heb geen vitale baan, maar een bullshitbaan zoals Japke D dat zegt. Dus mijn werkdomein is mijn studeerkamer en het wereld wijde web. Diep respect voor al die keiharde werkers die de B.V. Nederland nu draaiende houden. Van minister tot facilitair medewerker, dank! Het is voor mij tijd voor stap 2: ik moet vertrouwd raken met de inhoud en wat mij betreft zo snel als mogelijk.

Eerlijk zijn

Ik heb bij Woonbron twee visitaties meegemaakt, in methodiek 5.0 en methodiek 6.0. Laat ik maar meteen eerlijk zijn, ik was daarvoor niet bekend met het instrument en ook niet meteen overtuigd van het nut. Ik was druk met allerlei projecten en één keer in de vier jaar fietste de visitatie dan voorbij. De eerste keer kwam ik net terug uit een zwangerschapsverlof en de tweede keer uit een sabbatical. Geen lekkere start dus. Het traject begon met de bewuste keuze: behandelen we dit als een moetje of willen we meer?

Misschien herken je ook nog de zoektocht naar convenanten van vier jaar geleden? De getekende versie van het convenant is nergens, maar dan ook echt nergens te bekennen. Ik schaamde mij voor de enorme hoeveelheid papier die ik aan het visitatiebureau stuurde. In de tweede visitatie maakten wij een andere afweging. Daarin werd er doorgevraagd op de netwerken in de wijk om zo input te genereren voor het volgende ondernemingsplan. De opbrengst was overigens boven verwachting, maar kijk daar maar voor in het visitatierapport zelf.

Nieuwe gewoontes

Het duurt gemiddeld dertig dagen om een gewoonte aan te leren. Nu we dankzij Corona we al meer dan dertig dagen onder weg zijn, ben ik benieuwd wat de gevolgen zullen zijn voor de visitaties. In ieder geval zijn lopende visitaties afgemaakt met digitale vergaderingen. Er is een proef gestart met een volledig digitale visitatie. De ervaringen zullen al snel bekend worden. Masterclasses en een reflectiebijeenkomst om de resultaten van de experimenten te bespreken zullen we waarschijnlijk nog digitaal houden.

Ik ben zo nieuwsgierig naar de reacties op de experimenten. Er zijn zeven experimenten uitgevoerd. Een ervan is een experiment met peer review. Peer review ken ik nog uit mijn jaren in het notariaat. Bij iedere audit loopt een peer (“een gelijke”) mee. Juist dat geeft de audits kracht. Overigens zijn de audits binnen het notariaat net zo verguisd als de visitaties binnen de woningcorporaties.

Wat vind jij?

Visitaties staan voor leren en verantwoorden. In de kennismakingsgesprekken wordt mij veel meegegeven. Vooral de weerstand is mij bijgebleven. Er valt nog een wereld te winnen. Daarvoor doe ik ook een beroep op jou. Ik luister graag naar jouw ervaringen, positief en negatief. Samen kunnen wij de toegevoegde waarde van de woningcorporatie in de maatschappij bewaken.