Teun van Kuijk (Woonbedrijf): “Oplossingen woningmarkt agenderen”

Vastgoed / 21 februari 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat iedereen in Nederland beschikt over een thuis. Ondertussen zijn onze opgaven op het gebied van bouwen, verduurzamen en onderhoud groot en zijn de beschikbare middelen beperkt. De nieuwe Vastgoed Commissie van CorporatieNL speelt een belangrijke rol in het bedenken en realiseren van nieuwe oplossingen.

Teun van Kuijk is assetmanager bij Woonbedrijf. Hij zal zitting nemen in de Vastgoed Commissie. We stellen Teun graag aan je voor door middel van een aantal vragen over zijn vastgoedvisie.

Wat zie je als de belangrijkste vastgoeduitdagingen voor Nederland?

Teun van Kuijk: “Ik zie een aantal uitdagingen die op ons afkomen en die we ook niet los van elkaar kunnen zien. Aan de ene kant de verduurzaming van de bestaande vastgoedvoorraad. Aan de andere kant het beter benutten van de bestaande woonvoorraad. Deze twee sporen verdienen in Nederland dezelfde focus zoals deze nu ligt op het realiseren van nieuwbouwwoningen.”

Zijn hier eenvoudige oplossingen voor te bedenken?

Teun: “Ik weet niet of er eenvoudige oplossingen bestaan. Met betrekking tot verduurzaming wordt gezocht in standaardisatie van de bouw. Zelf denk ik dat vereenvoudiging eerder zit in benadering vanuit woonlasten. Verduurzamen met als resultaat een lagere energierekening. Maar dit vraagt waarborgen van verschillende partijen.”

“Het beter benutten van de bestaande voorraad is een complex onderwerp. Het raakt thema’s van community-building, vergrijzing, doorstroming, eenzaamheid, sociale cohesie, etcetera. Dit vraagt meer verdieping dan een eenvoudige oplossing.”

Wat kan de rol van woningcorporaties zijn in het oplossen van de uitdagingen?

Teun: “In het beter benutten van de bestaande voorraad heeft een woningcorporatie een belangrijke rol. Ze moeten allereerst luisteren naar bewoners en daarop anticiperen; hoe willen zij wonen in de toekomst? Daarnaast kunnen ze concepten als woning delen en de woning splitsen stimuleren. Wel raken beide concepten zowel landelijk als gemeentelijk beleid. Het blijft dus een samenspel met (lokale) partners.”

Wat is je persoonlijke motivatie om onze uitnodiging te aanvaarden en zitting te nemen in de Vastgoed Commissie van CorporatieNL?

Teun: “De woningmarkt is een complexe markt die vastloopt. Starters die niet kunnen starten vanwege de hoge huizenprijzen vind ik daar een illustratief voorbeeld van. Maar ook de wachtlijsten voor sociale huurwoningen die elk jaar langer worden baren mij zorgen. Ik verwacht niet dat wij alles op kunnen lossen maar ik verwacht wel dat wij oplossingen kunnen agenderen.”

Wanneer vind je dat de Vastgoed Commissie geslaagd is in haar missie?

Teun: “De Vastgoed Commissie is geslaagd in haar missie wanneer de problemen op de woningmarkt geadresseerd zijn. Zodanig geadresseerd dat er ook gestart kan worden met het oplossen hiervan.”