Thuisvester: ‘Kwetsbare huurders kunnen wijk leefbaarder maken’

Maatschappelijk / 04 november 2019
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De toename van kwetsbare huurders zorgt niet alleen voor problemen maar ook voor kansen. Dat is de opvatting van Els Geleijns en Yvonne Balemans van Thuisvester. De corporatie is lid van CorporatieNL en daarom vroegen wij Els en Yvonne om te reageren op ons onderzoek onder 400 collega's waaruit blijkt dat het werk complexer wordt.

We stelden 4 concrete vragen aan Els (senior consulent leefomgeving) en Yvonne (teamleider wonen beheer) over hun ervaringen met en visie op kwetsbaren.

1. Wat betekent de toename van het aantal kwetsbaren voor het werk bij Thuisvester?
‘Toename van complexe casuïstiek, daarbij is een intensievere samenwerking noodzakelijk tussen omwonenden, cliënt en het netwerk.’

2. Biedt de toename van het aantal kwetsbaren ook een kans voor Thuisvester en zo ja, welke?
Deze kwetsbare huurders kunnen op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de leefbaarheid aan de wijk bijvoorbeeld door het opstarten van een wijkonderneming, opknappen tuinen, zwerfafval pakkers, etcetera.’

3. Welk voorbeeld kun je vanuit Thuisvester noemen waarbij de kracht van kwetsbaarheid is benut?
‘Inzet van de ZAPper* rondom aandachtscomplexen’

4. Welke praktische tip zou je aan anderen mee willen geven?
‘Hou het klein, vier kleine successen en vertel het door’

 

* een ZAPper is een ZwerfAfvalPakker, dat zijn mensen die zich vrijwillig inzetten voor een schone leefomgeving, door zwerfafval aan te pakken onder het motto: ‘schoon trekt schoon aan’. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Oosterhout