Tip van Herman Brussen (BMC): “Investeer nu in datavaardigheden”

Digitaal / 28 februari 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

“Het werk bij de corporatie gaat veranderen. We zullen meer met data en systemen moeten leren omgaan. En er komen nieuwe soorten banen bij. Medewerkers doen er verstandig aan om zich hierop voor te bereiden door tijdig te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling.” Dat zegt Herman Brussen, expert op het gebied van bedrijfsvoering en financiën bij corporaties en werkzaam voor BMC. Welke ontwikkelingen ziet hij nog meer?

Data werkt

Dat corporatiemedewerker steeds meer met data te maken hebben in hun werk betekent volgens Brussen dat zij meer kosten zullen maken voor systemen, kennis en dataopslag. Daar staat tegenover dat zij meer waardevolle inzichten in sturing van bijvoorbeeld het vastgoed krijgen.

“Medewerkers dienen steeds meer kennis van systemen en informatievoorziening te krijgen. Er zullen banen veranderen, bijvoorbeeld aan de administratieve kant. Hiernaast zullen nieuwe banen ontstaan in de controle van datakwaliteit en IT. We zullen meer bedreven moeten raken in bijvoorbeeld dashboarding ten behoeve informatievoorziening.”

Databehoefte

Er is een balans tussen het enerzijds teveel en anderzijds te weinig verzamelen van data. Brussen hierover: “Het is belangrijk dat we als sector kijken vanuit de databehoefte en dit vastleggen in modellen. De databehoefte is grotendeels gelijk voor de hele sector. Data is van belang om ons tools te geven waarmee we informatie just in time kunnen leveren aan de afdelingen, al dan niet voor analyses. Het gevaar in het niet goed overzien van je databehoefte is dat je teveel verzamelt. Deze data moet je immers ook verwerken en controleren. Dit is af te vangen door samenwerking met je leveranciers en door te koppelen met hun systemen.”

Sneller sturen

Omdat we over steeds meer data kunnen beschikken kan dat ons werk makkelijker maken als je over de juiste vaardigheden beschikt. “Je kunt dan sneller sturen op het vastgoed en op problematiek. Informatie is sneller bij de juiste mensen en zit niet meer in de hoofden van mensen. Er is meer transparantie en er is meer mogelijk voor controle.”

Er is ook een keerzijde. Als je teveel naar adviseurs luistert die je vertellen wat je allemaal met data kunt doen dan kun je verdwalen. “Als de vragen uit de praktijk niet aansluiten bij de mogelijkheden, dan is er nog niet gekeken vanuit een informatiebehoefte.” Als voorbeeld van een belangrijke maatschappelijke opgave waar data een grote rol kan spelen noemt Brussen de transformatieopgave van het vastgoed ten behoeve van de verduurzaming.

Uitwisselen met een doel

“Corporaties zouden meer gegevens moeten uitwisselen met maatschappelijke partners zoals gemeenten en zorg zolang dit het maatschappelijk belang dient,” zegt Brussen. “Om de privacy te borgen kun je kijken naar blockchain waar partners op kunnen aansluiten. Je kunt hierin vastleggen wie welke informatie kan zien. Zo kun je veel informatie delen. Want dit hoeft echt niet altijd privacygevoelig te zijn.”

Datavaardig

Er zijn nog veel stappen nodig voordat je kunt spreken van een echte datavaardige corporatie. “Wat je weleens ziet is dat sommige corporaties maar ergens beginnen,” zegt Brussen. “Dit kost uiteindelijk veel tijd, geld en energie.” Hij adviseert om experts te betrekken die de databehoefte kunnen uitzetten, de data kunnen ophalen uit de organisatie, deze kunnen schoonmaken en de datakwaliteit kunnen controleren. “Vervolgens kunnen zij dataproducten zoals dashboards ontwikkelen om de informatievoorziening binnen de corporatie te verbeteren. En zij kunnen helpen bij de ontwikkeling van de vaardigheden van de vaste medewerkers.” 

Daar is wel commitment voor nodig vanuit de top. Brussen: “Een verandering in cultuur begint bij de directie. Als er draagkracht is vanuit de directie dan zal er verandering plaatsvinden. Pas daarna moet je kijken naar de databehoefte. Grotendeels kun je deze afleiden uit het ondernemersplan.”

Meer visies

In de komende weken verschijnen meer artikelen bij CorporatieNL met de visies van bestuurders en directieleden van onder meer deltaWonen, Mitros, GroenWest, Staedion, Thuisvester, KleurrijkWonen, Vidomes, ILT, Lefier, Mercatus, Het Groninger Huis, Mooiland, Rabobank, cegeka-dsa, Zaam Wonen, SmartR, HC&H, Woonstede.