Ton Beurmanjer (Mercatus): “Informatie gebruiken om iemands belang te dienen”

Digitaal / 05 maart 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

We leggen erg veel data vast en maken daar maar beperkt gebruik van. Dat zegt Ton Beurmanjer, directeur-bestuurder van corporatie Mercatus. “Tijd en kennis om gestructureerd data te verzamelen en te analyseren ontbreken naar mijn idee. Ook het samenvoegen van informatie met ketenpartners zou veel meer beelden op kunnen leveren om gezamenlijk wijk- en dorpsbeleid te maken.”

Het goede doen

Beurmanjer signaleert dat er op het gebied van data veel meer aandacht is voor het feit of we het juridisch wel goed doen dan dat er aandacht is voor of we wel het goede doen met de informatie die we hebben. “Het invullen van allerlei verantwoordingsdocumenten kost veel tijd en het is de vraag of dat nou wel aangeeft waar het in de samenleving werkelijk om gaat (kwaliteit van samen-leven) of om geld (schijn-beheersing). Daarmee werken we in twee werelden die elkaar niet helpen.”

We beschikken tegenwoordig over meer data, systemen en digitale mogelijkheden. Maakt dat de maatschappelijke opgaven waar we voor staan in de sector makkelijker of juist moeilijker? Beurmanjer: “Beide. Het hebben van veel data kan een hulp zijn om trends te ontdekken en preventief te kunnen werken. Maar het is ook een grote stapel gegevens, met juridische restricties aan het gebruik, die alleen met kennis van zaken goed te analyseren is.”

Er zijn veel datatoepassingen, en als deze aansluiten bij de vraagstukken van de corporatie dan bieden ze toegevoegde waarde. Aan welk vraagstuk denkt Beurmanjer daarbij? “Wat zijn de effecten in de samenleving van gemaakte keuzes en wat leren we daarvan om het morgen beter te doen. Hoe gebruiken we wat we toch al hebben om er wijzer van te worden. We weten vaak niet eens wat we allemaal weten.”

En is zijn eigen Mercatus al voldoende vaardig in het omgaan met data? “Ik denk dat wij veel meer kunnen met het analyseren van wat we allemaal aan informatie hebben,” zegt hij daarover.

Desnoods achteraf verantwoorden

Als we meer gegevens uitwisselen met maatschappelijke partners dan kan dat op gespannen voet komen te staan met de privacy van bewoners. Maar wat weegt zwaarder: hulp bieden of privacy beschermen? Beurmanjer maakt zijn keuze: “Er is veel meer uitwisseling nodig om het goede te kunnen doen. Het heeft geen zin dat iemand op een andere plek weer in dezelfde omstandigheid terechtkomt met ook weer mogelijk negatieven gevolgen voor zijn omgeving omdat we niks mogen uitwisselen. Uiteindelijk is dat niet tegen iemands belang. Ik snap dat privacy een belangrijk goed is, maar we slaan door in het creëren van een sfeer waarin niks meer mag.”

De bewoner die hulp nodig heeft gaat altijd voor. “Ik denk dat het belangrijker is om desnoods achteraf dan maar te verantwoorden waarom we informatie gedeeld hebben. Het belangrijkste criterium is dat informatie gebruikt is met als doel om iemands belang te dienen, ook als hij dat zelf niet vindt.”

Meer visies

In de komende weken verschijnen meer artikelen bij CorporatieNL met de visies van bestuurders en directieleden van onder meer deltaWonen, Mitros, Staedion, Zaam Wonen, Rentree, Autoriteit woningcorporaties, Thuisvester, KleurrijkWonen, Vidomes, Lefier, Mooiland, Groninger Huis, GroenWest, Rabobank, cegeka-dsa, SmartR, Woonstede.

Website Mercatus