Verslag 4e bijeenkomst Redactiecommissie Vastgoeddata

Digitaal / 06 oktober 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De kwaliteit van onze vastgoeddata wordt steeds belangrijker. Want het levert een forse bijdrage aan de gezamenlijke doelstelling van een thuis voor iedereen in 2030. We zitten middenin de Vastgoed Data Revolutie concludeert onze Commissie. Laten we ervan profiteren. Daarover schrijft de Redactiecommissie Vastgoeddata een boek voor alle leden.

Op 28 september is de Commissie Vastgoeddata weer bij elkaar gekomen. De taken voor de verdere uitwerking van de hoofdstukken van het boek zijn verdeeld. Je leest het complete verslag op het nieuwe ledenplatform.

Redactiecommissie

CorporatieNL schrijft samen met haar leden een e-book over de ontwikkelingen rondom vastgoeddata. De redactiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit collega-corporaties en marktpartijen op het gebied van vastgoed en digitalisering:

  • Agnes Ellermann-Huls – Manager bedrijfsbeheer deltaWonen
  • Wietse Theeuwen – Programma manager data en innovatie Havensteder
  • Patrick Barské – vml Directeur vastgoed en ontwikkeling Stadgenoot
  • Thijs Van den Broek – Mede-eigenaar COENCAD
  • Jean-Paul Oudenaarden – Programma manager kwaliteit Thuisvester
  • Michael Stender – Informatiemanager Dura Vermeer
  • Peter Weenink – Adviseur Innovatie en Informatisering Mooiland

Titel

De titel van het nieuwe boek dat alle leden na verschijnen ontvangen zal zijn “Corporatie in de Datarevolutie”, met als subtitel “Hoe vastgoeddata bijdraagt aan een thuis voor iedereen.”

Hoofdstukindeling

De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld:
Inleiding
Hoofdstuk 1:   Urgentie en motivatie
Hoofdstuk 2:   Visie
Hoofdstuk 3:   Organisatie
Hoofdstuk 4:   Toekomst
Bijlage:             Definities

Suggesties of meedoen?

Heb je suggesties voor de redactiecommissie, wil je belangrijke nieuwe trends of ontwikkelingen delen of heb je interesse om aan artikel te schijven en ben je lid van CorporatieNL? Stuur ons dan graag een e-mail. Je ontvangt binnen een dag onze reactie.