Verslag Commissie Organisatie en Bedrijfsvoering

Corporatie / 19 februari 2024
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De missie van CorporatieNL is “een thuis voor iedereen in 2030.” Want dat is goed mogelijk als we anders durven denken over organiseren en inrichten. Samen kunnen we de toekomstbestendige organisatie uitvinden die deze opgave aankan. Een van de commissies die hiervoor in het leven geroepen is is de Commissie Organisatie en Bedrijfsvoering. Op 26 januari is de commissie wederom bij elkaar gekomen.

De commissie heeft zich gericht op het vaststellen van een Big Hairy Audacious Goal (BHAG) om de woningtoewijzing in Nederland fundamenteel te verbeteren, met het ambitieuze doel om tegen 2030 de gehele woningvoorraad digitaal toegankelijk te maken voor geavanceerde analyses en AI-toepassingen. Dit initiatief, gericht op het stimuleren van mobiliteit op de woningmarkt en het efficiënter benutten van de woningvoorraad, omvat het ontwikkelen van een nationaal deltaplan, het doorbreken van belemmerende regelgeving en het verkennen van nieuwe toewijzingsmechanismen. De commissie streeft ernaar om “eenvoudig je thuis kunnen vinden” te realiseren, door innovatie en technologie als leidraad te nemen voor het herdefiniëren van woningtoewijzing in Nederland.

Samenstelling

De commissie is multidisciplinair samengesteld met CorporatieNL-leden die ervaring hebben binnen en buiten onze sector. De commissie bestaat uit:

  1. Astrid van Straten, manager bedrijfsvoering Gooi & Omstreken
  2. Richard Roersma, general manager Avantage
  3. Eric Nagengast, directeur vastgoed Rochdale
  4. Angela Sweres, senior adviseur corporate beleid Brabant Wonen
  5. Paul Uppelschoten, directeur Huybregts Relou
  6. Simone van de Kuit,  directeur-bestuurder OpMaat
  7. Luc Wolfs, managing partner Ponthus
  8. Tino Meijn

Ledenplatform

Je leest het volledige verslag in het ledenplatform. Daar log je in met je zakelijke e-mailadres en klikt vervolgens door naar de kennisbank.