Verslag Werkgroep Maatschappelijke Data

Digitaal / 05 februari 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De CorporatieNL werkgroep Maatschappelijke Data onderzoekt wat data betekent voor de toekomst van de corporatie en welke invloed data heeft op haar maatschappelijke bijdrage. Wat hebben de 20 deelnemers aan de werkgroep de afgelopen periode gedaan en wat heeft het nu al opgeleverd?

De werkgroep is druk bezig geweest met het doorlopen van het programma. De opdracht welke de begeleiders vanuit PWCo samen met de deelnemers hebben bedacht is: wat betekent data voor de toekomst van de corporatie en welke invloed heeft data op haar maatschappelijke bijdrage? Hier hebben zij enkele deelopdrachten bij geformuleerd:

 • Maatschappelijke doelen en strategie vaststellen;
 • Gewenst resultaat middels Data Science bepalen;
 • Inzicht in beschikbare tooling verkrijgen;
 • Parallel realiseren van borging en adoptie.

Na enkele inspiratiesessies om de deelnemers op bovenstaande onderwerpen van de benodigde input te voorzien, zijn de deelnemers gesplitst in twee groepen.

Strategie en structuur

Groep A gaat op de traditionele manier te werk, “structuur volgt strategie”, en is gestart met het vaststellen van de maatschappelijke doelen en de strategie van de corporatie van de toekomst. Vervolgens gaan zij op basis van de uitkomsten op zoek naar de mogelijke rol van Data Science in de realisatie ervan.

Groep B gaat andersom te werk, “strategie volgt structuur”, en is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden en het gewenste resultaat van Data Science. Vervolgens gaan zij op basis van de uitkomsten de maatschappelijke doelen en strategie van de corporatie van de toekomst opstellen.

Beide groepen hebben de eerste fase succesvol doorlopen en de resultaten worden in de volgende sessie aan elkaar getoond.

Volgende bijeenkomst

Tijdens de volgende bijeenkomst presenteren de groepen de resultaten aan elkaar. Vervolgens wisselen de groepen van onderzoek. Waar groep A de waardepropositie en strategie van de corporatie van de toekomst in beeld heeft gebracht gaan zij nu bijpassende Data Science mogelijkheden onderzoeken om deze te kunnen realiseren. Groep B gaat op basis van de opgestelde gewenste Data Science resultaten terug naar de tekentafel om zodoende de strategie en de waardepropositie van de corporatie onder de loep te nemen.

Inzichten

Groep A heeft aanvullend inzicht verkregen in de totstandkoming van de waardepropositie en strategie van de corporatie. Zij zien dat alle activiteiten die worden uitgevoerd binnen de woningcorporatie met elkaar in verband staan en van invloed zijn op elkaar. De groep is uitgedaagd op het ‘waarom’ van de corporatie en heeft een sterk aangevulde waardepropositie opgesteld.

Groep B heeft geleerd welke onderwerpen aan bod komen bij het starten van een Data Science project en hoe de activiteiten met elkaar in verband staan. Welke onderdelen zijn van belang en hoe zorg je voor een succesvolle start van een project. De groep heeft drie onderzoeksonderwerpen uitgewerkt in het Data Science canvas: het voorspellen van leegstand, het voorspellen van planmatig onderhoud en het inzetten van chatbots om de bedrijfsprocessen en resultaten te optimaliseren.   

Nog nodig

Wat de werkgroep voornamelijk nodig heeft is tijd en ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. De deelnemers hebben de benodigde kennis van de corporaties en brengen deze tijdens de diverse brainstormsessies en bijeenkomsten in. Door middel van diverse inspiratiesessies wordt informatie gedeeld met de deelnemers om de brainstormsessies en het ‘out of the box’-denken aan te wakkeren.

Deelnemers en voorzitter

De volgende deelnemers hebben zitting genomen in de werkgroep:

 • Edo Bakker, Hoofd informatisering & digitalisering Wst. Den Helder
 • Roy Niehof, Manager bedrijfsvoering ProWonen
 • Eva Reizevoort, Adviseur Vastgoeddata GroenWest
 • Arend Weijand, Informatie Manager Haag Wonen
 • Gerwin Kamps, Manager Wonen Vechtdal Wonen
 • Denise van der Geest, Beleidsadviseur De Key
 • Rivka ten Berge-de Wit, Adviseur Informatisering I&A Welbions
 • Harrie Krikke, Adviseur Business Intelligence Stadgenoot
 • Rob Kunst, Beleidsadviseur klant Waterweg Wonen
 • Monique Bruijns, Adviseur vitale wijken Alwel
 • Remko van den Bremen, Manager ViaData
 • Silvia Boldeanu, Business Intelligence Specialist Pré Wonen
 • Angela Bolk, Strategisch beleidsadviseur Eemland Wonen
 • Charlotte van Kleef, Kwaliteitsmanager ZVH
 • Martijn Dekker, Adviseur data & business analytics Trivire
 • Roel Jan Brandts, Concerncontroller Woonbron
 • Abdel Moaddine, Beleidsmedewerker Wonen BO-EX

CorporatieNL heeft de adviseurs van PWCo gevraagd het voorzitterschap van de werkgroep op zich te nemen.

Presentatie in kennisbank

De door de werkgroep geproduceerde presentatie is voor leden van CorporatieNL terug te vinden in de kennisbank. Daar tref je ook andere documenten en publicaties op het gebied van data en digitalisering voor de corporatie.

verslag in kennisbank