Verwarring over service

Corporatie / 29 januari 2019
Claudia Siewers
Claudia Siewers
Directeur-bestuurder, Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)

Service, servicecontracten, serviceabonnementen en servicekosten. Dit heeft allemaal betrekking op service... Maar wat is wat? Ik neem je mee door wat volkshuisvestelijk jargon.

Servicekosten

Er zijn servicekosten als bedoeld in het huurrecht, maar ook servicekosten als bedoeld in het appartementsrecht. En dat is niet hetzelfde. Servicekosten als bedoeld in het appartementsrecht zijn een bijdrage die de eigenaar iedere maand betaalt aan de Vereniging van Eigenaars. Daarin zitten kosten als het sparen voor schilderwerk, een voorschot op de energiekosten van de gemeenschappelijke ruimtes, administratiekosten of bijvoorbeeld schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes.

Servicekosten in het huurrecht zijn een vergoeding voor extra diensten in een appartementencomplex. Denk hierbij aan kosten voor de huismeester, schoonmaak of bijhouden van de techniek. Kijk voor deze kosten in ‘het boek van de Huurcommissie’.

Serviceabonnementen

Een huurder huurt een woning. Klein onderhoud is voor de huurder en groot onderhoud is voor de verhuurder, simpel gezegd. Kijk voor welk onderhoud voor de huurder zelf is in ‘het Besluit kleine herstellingen’. De rest is voor de verhuurder.

Een serviceabonnement is een aanbod van de verhuurder om bepaald klein onderhoud te verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lekkende kraan. Het is de huurder natuurlijk ook toegestaan dit klein onderhoud zelf te doen of bij een ander onderhoudsbedrijf het onderhoud te laten doen. Het bedrag dat de verhuurder hiervoor vraagt moet een reëel bedrag zijn. Met reëel bedoel ik, dat het bedrag niet meer mag zijn dan de kosten die de verhuurder daadwerkelijk maakt. Meestal gebeurt dit door per jaar te monitoren hoe vaak er een beroep op het serviceabonnement wordt gedaan en vervolgens het volgende jaar de kosten daarop aan te passen. Het wordt ook wel een fonds genoemd.

Servicecontracten

Naast servicekosten en serviceabonnementen, kan ook een servicecontract worden afgesloten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij CV-installaties. Dit zijn contracten tussen de gebruiker en de serviceverlener.

Conclusie

Met name het onderscheid tussen servicekosten bij appartementencomplexen en servicekosten vanuit het huurrecht kan een lastige zijn om te herkennen. Doe er je voordeel mee!