Visie: kader voor organisatieverandering

Digitaal / 27 november 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Eén van de centrale stellingen die de auteurs van het nieuwe boek Thuis in Vastgoeddata poneren is: hetgeen een corporatie met vastgoeddata beoogt moet een logische doorvertaling zijn van de organisatiedoelen. Zij illustreren dit met een fictief voorbeeld.

Eigen Woning

“Corporatie Eigen Woning uit Amsterdam kiest als meerjarig doel, conform de Landelijke Prestatieafspraken Wonen, voor beschikbaarheid: het aan-bieden van zoveel mogelijk geschikte woningen aan de woningzoekenden in haar regio. Onder het motto “elke lege kamer is er één te veel” verhuurt zij woningen die gesloopt zullen worden tot de laatste dag aan antikraak huurders. Daarnaast houdt zij constant een vijver aan kleine appartementen beschikbaar zodat senioren die willen én moeten doorstromen direct de overstap kunnen maken waarbij hun woning direct vrijkomt.

Om die doelstelling de komende jaren te kunnen realiseren is het belangrijk dat Eigen Woning diverse gegevens beschikbaar heeft van haar vastgoedbezit. Hierbij kun je denken aan de oppervlakte, gelijkvloerse mogelijkheden, verdieping, zelf aangebrachte voorzieningen en aantal kamers. Die gegevens moet de corporatie niet alleen eenmalig ophalen maar blijvend vastleggen. Alleen dan kan zij immers een pas vrijgekomen woning aanbieden en het aantal kamers maximaal benutten in relatie tot de huishoudgrootte van de woningzoekenden.”

Bijdrage aan meerjaren doel

In het bovenstaande voorbeeld van de fictieve organisatie Eigen Woning lees je hoe vastgoeddata vooral kan bijdragen aan het opgestelde meerjarige doel. De vastgoeddata die benodigd is volgt als vanzelf uit de gekozen koers en is niet zelf koersbepalend. Wanneer je ervoor kiest om gegevens van het vastgoed te verzamelen zonder dat daarvoor een helder doel is geformuleerd kan dit voor weerstand vanuit de organisatie zorgen. Het is dan voor de betrokken medewerkers niet helder waarom zij er werk voor moeten verzetten. Dit geeft het werken aan data een doelloos karakter en daar wordt niemand gelukkig van. Zodra het voor de betrokken medewerkers helder is wat de organisatie met het verzamelen en beheren van gekozen gegevens bereikt en voor wie dat is dan neemt dit al een hoop onnodige weerstand weg. Het gesprek kan vervolgens gaan over het hoe en de prioritering ten opzichte van andere projecten.

Visie

Het is voor corporaties belangrijk om een visie te hebben omdat dit een kader stelt waarbinnen je projecten en programma’s voor organisatieveranderingen kunt prioriteren. Het maakt het mogelijk om projecten tegen elkaar af te wegen en te prioriteren aan de hand van welk project het meeste of beste bijdraagt aan de realisatie van de gewenste toekomst. Het ontbreken van een visie en daarmee het kader maakt het prioriteren van projecten ingewikkelder. Zonder dat gezamenlijke beeld van een toekomst waarin vastgoeddata een hoofdrol speelt is het vrijwel onmogelijk om een koers te bepalen. Met andere woorden: zonder visie is er geen duidelijke koers waarin de organisatie zal varen.

Met een visie schets je een beeld van hoe de toekomst er voor jouw organisatie uitziet. Dit beeld kun je vervolgens, met de juiste implementatie, inzetten om iedereen binnen die organisatie diezelfde versie van de toekomst te laten inzien. Niet alleen hoe die toekomst eruitziet, maar ook wat de mogelijke wegen ernaartoe zijn. Het gesprek over die wegen en de keuzes die een organisatie maakt over de route bepalen gezamenlijk de kaders.

E-boek

Dit is één van de artikelen uit het e-book Thuis in vastgoeddata. Het e-book tref je in de nieuwe kennisbank. Je hoeft daarvoor alleen je zakelijke e-mailadres in te vullen om toegang te krijgen. Als je lid bent van CorporatieNL hoef je niets te betalen voor dit boek.

Nog geen lid? Regel vandaag nog je lidmaatschap van CorporatieNL en krijg toegang tot de kennisbank inclusief dit boek. Je kunt dan voortaan ook gelijk deelnemen aan alle events, trainingen en commissies.