Zorgen voor en over optimale woonvoorzieningen

Vastgoed / 27 juni 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

In zijn nieuwe boek voor de leden van CorporatieNL schrijft Jaap van Velzen over de rol van corporaties in het zorgen voor een thuis voor iedereen in 2030. Die rol is veelzijdiger en meeromvattend dan we soms beseffen. Het volgende zegt Van Velzen daar onder meer over.

Rol van de corporatie

Corporaties zijn als particuliere organisaties een nadrukkelijk onderdeel van het Nederlandse woningbouwstelsel. Tegelijkertijd zijn ze onderwerp van ‘oud zeer’ en is hun imago als bouwers en beheerders van kwaliteitswoningen regelmatig onderwerp van discussie geweest; net als dat van notoire verkopers van goede huurwoningen in een overspannen woningmarkt. Is dat terecht?

De corporatie is enerzijds een onmisbaar schakel in ons huisvestingssysteem, anderzijds marktleider in wonen voor mensen met lagere inkomens die een goede betaalbare woning nodig hebben. Hoe verhouden die elementen zich met elkaar als het gaat om de mensen die uiteindelijk in een sociale huurwoning wonen?

Optimale woonvoorziening

Zo zijn voor een optimale woonvoorziening voor de doelgroep waarop corporaties zich richten meerdere partijen nodig. De bewoner, de corporatie, de gemeente en ondersteunende organisaties. Die laatste kunnen afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de bewoners in aard sterk uiteenlopen. In alle gevallen is de uiteindelijke woon- en leefkwaliteit maatstaf voor het woongeluk van de bewoners én voor het succes van de corporaties.

Er is het nodige geschreven over hoe corporaties met hun bewoners omgaan. Die omgang impliceert ook dat de eigen organisatie is ingericht op buurt- en wijkgericht werken. Op het signaleren en oplossend handelen wanneer bewoners problemen ervaren. Een organisatie die ook weet te anticiperen op ontwikkelingen voor zover die de kwaliteit van wonen van hun huurders bedreigen. Daarvoor zijn twee elementen van belang; namelijk dat corporaties de beweegredenen en drijfveren van hun bewoners kennen en dat ze binnen de eigen organisatie primair handelen vanuit de bedoeling. Zoals het realiseren van een thuis, van sterke buurten, van voldoende betaalbare woningen en van een toekomstgerichte duurzame woonkwaliteit.

Dit is één van de artikelen uit het e-book Tussen Systeemdenken en integrale woondoelen van Jaap van Velzen. Als lid van CorporatieNL kun je dit boek met een winkelwaarde van €50 gratis downloaden in de nieuwe kennisbank.

Nog geen lid? Regel vandaag nog je lidmaatschap van CorporatieNL en krijg toegang tot de kennisbank inclusief dit boek. Je kunt dan voortaan ook gelijk deelnemen aan alle events, trainingen en commissies.