Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering

Commissie / CorporatieNL

De huisvestingswereld is volop in beweging en zal dat de komende jaren blijven. De vastgoedopgaven op het gebied van bouwen, verduurzamen en onderhoud zijn groot. En onder bewoners leiden de almaar stijgende kosten tot nieuwe problemen, hetgeen bovenop het toegenomen volume kwetsbaren komt. Tegelijk heerst er schaarste bij de organisaties die het allemaal maar moeten doen: personeel, bouwlocaties, financiële middelen zijn beperkt beschikbaar.

Waarom

De missie van CorporatieNL is “een thuis voor iedereen in 2030.” Want dat is goed mogelijk als we anders durven denken over organiseren en inrichten. Samen kunnen we de toekomstbestendige organisatie uitvinden die deze opgave aankan. Met een grotere rol voor digitalisering, met andere verantwoordelijkheden voor medewerkers, met meer financiële ruimte en minder regels, met nieuwe typen organisaties in een anders gedefinieerd speelveld.

Opdracht Commissie

Welke organisatie in termen van mensen, middelen, systemen en samenwerkingen is nodig om ervoor te zorgen dat we een veilig en stabiel thuis voor iedereen in 2030 kunnen realiseren? Dat is de belangrijkste opdracht van de Commissie . Daarnaast selecteert de Commissie de belangrijkste trends en ontwikkelingen en informeert zij de leden van CorporatieNL over de betekenis hiervan voor hun werk.

Verantwoordelijkheid en taken

 1. Definiëren van soorten toekomstige organisaties die een thuis voor iedereen kunnen realiseren
 2. Zorgen dat deze organisaties in de praktijk ontstaan
 3. Onderzoek doen naar de belangrijkste relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van organisatiemodellen, digitalisering, mensen en financiën van nu en in de toekomst
 4. Het informeren van leden via onder meer bijeenkomsten, interviews en publicaties over actuele onderwerpen
 5. Het instellen van benodigde werkgroepen op deelonderwerpen
 6. Zorgen dat adviezen van de commissie op bestuurlijk, politiek en wetenschappelijk niveau terechtkomen en bruikbaar zijn

Samenstelling

De commissie is multidisciplinair samengesteld met CorporatieNL-leden die ervaring hebben binnen en buiten onze sector. De commissie bestaat uit:

 1. Astrid van Straten, manager bedrijfsvoering Gooi & Omstreken
 2. Richard Roersma, general manager Avantage
 3. Eric Nagengast, directeur vastgoed Rochdale
 4. Angela Sweres, senior adviseur corporate beleid Brabant Wonen
 5. Paul Uppelschoten, directeur Huybregts Relou
 6. Simone van de Kuit,  directeur-bestuurder OpMaat
 7. Luc Wolfs, managing partner Ponthus
 8. Tino Meijn

Werkwijze

De Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering komt elke twee maanden bij elkaar en heeft tussentijds contact. De tijdsbesteding is maximaal 2 à 4 uur per maand. De reguliere vergadering vindt doorgaans op locatie en soms online plaats, afhankelijk van de situatie en voorkeur van de leden.

Financieel en vergoeding

De commissie heeft een eigen budget om zaken zelfstandig te realiseren. Als lid ontvang je een aanwezigheidsvergoeding voor je werkzaamheden. Daarnaast kun je gebruik maken van faciliteiten, bekendheid en netwerk van CorporatieNL. En je krijgt natuurlijk professionele ondersteuning vanuit ons kantoor. Je leert ervan, verbetert Nederland en doet interessante contacten op.

Interesse? Reageer!

Heb je interesse om zitting te nemen in de Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering? Reageer dan snel. Stuur een e-mail naar info@corporatienl.nl met je motivatie en achtergrond. Je ontvangt binnen een week onze reactie.