5 stappen die niet mogen ontbreken in jouw duurzaamheidsbeleid

Vastgoed / 28 januari 2019
Marten Middendorp
Marten Middendorp
, Republiq

De verduurzaming is een ongekende opgave. Die opgave vertalen naar een werkprogramma is een stoeipartij met veel dimensies; en dus veel ruis. Dit, terwijl eenvoud de route is naar versnelling. En die versnelling is nodig. Daarom vijf ervaringen op een rij die kunnen helpen het duurzaamheidsbeleid eenvoudiger vorm te geven.

5 stappen die niet mogen ontbreken in jouw duurzaamheidsbeleid

 1. Een kraakhelder doel

  In 2050 C02 neutraal. Helder doel zou je zeggen. Dat is nog 33 jaar, dus we moeten per jaar 3% van de uitstoot verminderen. Simpel te onthouden en simpel te meten. De gegevens zijn bij de netbeheerders niet op adresniveau, maar wel per woonblok beschikbaar. Voldoende detail voor de monitoring.

 2. Techniek die begrijpelijk is voor de leek

  Zie je door de bomen het bos niet meer in het woud van technische oplossingen? Herkenbaar! Dat is precies de ingewikkeldheid van de vastgoedsturing. De lange lijn tussen strategie en operatie is vaak de bron van misverstanden. Daarom is het belangrijk om de technische oplossingen zo te rubriceren dat de leek het begrijpt en keuzes kan maken.

  Hoewel er 1001 technische oplossingen zijn, komt het eigenlijk op het volgende neer:
  – het maximaal isoleren van dak, gevel en vloer
  – het vervangen van het verwarmingstoestel en het afgiftesysteem (meestal een warmtepomp, een hybride ketel of aansluiting op een lokale warmtebron)
  – het lokaal opwekken van elektriciteit (meestal zonnepanelen).

  Die ingrepen kun je per project uitwerken (bijvoorbeeld een NOM renovatie) of als programma uitrollen (bijvoorbeeld bij alle mutaties zonnepanelen plaatsen of bij alle ketelvervangingen overgaan naar minimaal een hybride verwarmingstoestel).
  Verder willen we circulariteit en duurzaam materiaalgebruik stimuleren. Ik zou dit voor de eenvoud als inkoopvoorwaarde hanteren: je mag van de maakindustrie (op termijn) verwachten dat ze op dit gebied presteren.

 3. Een beeld van de kosten en opbrengsten

  Om te onderzoeken of de ambitie haalbaar is, heb je zicht op kosten en opbrengsten nodig. Het uitrekenen van investeringskosten, CO2 winst en waarde ontwikkeling per ingreep is een taak voor de asset manager. Kom je daar zelf niet uit? Laat dit dan uitrekenen. Net zoals je gewend bent om specialisten in te schakelen voor de energielabels, de marktwaardering of een NEN inspectie. Zorg er wel voor dat je alle oplossingen voor de gehele portefeuille laat inventariseren, zodat je zelf goede selecties kunt maken voor het werkprogramma van de komende jaren.

 4. Een visie op inkoop en samenwerking met de markt

  Hoe ga je dat in de markt zetten? De opgave is groot. Dat kan dus alleen als we het simpel houden. Dat doe je door de uitvraag te standaardiseren zodat het team niet bij elk project het wiel opnieuw moet uitvinden. Dat doe je ook door marktpartijen te selecteren op continuïteit en proceskwaliteit zodat je meerjarige afspraken kunt maken.

 5. Besluitvaardigheid en optimisme

  Besluitvaardigheid is lastig in een veranderende wereld. Waarom nu al starten als de oplossingen elke dag beter en goedkoper worden? Waarom volop investeren en experimenteren? Het antwoord is simpel: omdat transitie tijd nodig heeft. Tijd om aan nieuwe standaarden te wennen, tijd om als organisatie in beweging te komen en tijd om te leren van fouten. En dat zal zeker in de eerste jaren leergeld kosten. Om daarna op snelheid te komen en de doelen te realiseren.

Concluderend is de strategie voor een goed duurzaamheidsbeleid: ‘sturen op eenvoud’. Was dat maar zo eenvoudig!


Tijdens het Vastgoed Event “Verstandige keuzes in verduurzaming” op 28 maart leer je wat je wanneer kiest als het gaat om verduurzaming. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Bekijk het programma, de sprekers en de deelnemers.