Anja van Gorsel (commissaris Staedion): “Neem een bestuurder aan die digitalisering snapt”

Digitaal / 31 maart 2021
Hellen Meijn
Hellen Meijn
Projectleider, CorporatieNL

Door de toenemende digitalisering veranderen alle aspecten van het werk bij de corporatie. CorporatieNL onderzoekt wat de betekenis van de nieuwe ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en werken met robots voor jouw werk is. We stelden daarom een aantal vragen aan Anja van Gorsel over het toezicht op de corporatie. Anja is onder meer commissaris bij de Haagse corporatie Staedion en is in haar dagelijks werk senior consultant bij Wesselo & Partners dat professionele werving en selectie verzorgt van toezichthouders, bestuurders, directeuren en management voor de brede publieke sector.

Wat versta je onder good governance?
Anja van Gorsel: “Good governance betekent dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor eenieder duidelijk zijn als het gaat om bestuur en toezicht, dat besluitvorming en processen transparant zijn, dat er sprake is van countervailing power op alle niveaus, dat er een cultuur heerst van openheid en zelfkritisch vermogen, uiteraard dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan, dat de onderneming doet waarvoor hij is opgericht (de bedoeling). Kortom een hele set van formele aspecten maar ook informele/culturele aspecten waaraan voldaan moet worden wil er werkelijk sprake zijn van good governance.”

Wat zijn belangrijkste regels waar je je als commissaris aan moet houden?
Van Gorsel: “Regels klinkt zo formeel. Je moet je houden aan de wet- en regelgeving, dat is logisch. Je moet je houden aan de statutaire verplichtingen: gevraagd en ongevraagd advies, toezicht en werkgever zijn. In de Raad van Commissarissen (RvC) moet vooral een open sfeer zijn zodat iedereen vanuit zijn of haar deskundigheid alles kan zeggen. Er zijn uiteraard natuurlijk de remuneratie- en auditcommissie en er is een vastgestelde pdca-cyclus die vooraf jaarlijks wordt ingepland.”

Nu de digitalisering en het verzamelen van data zo enorm toeneemt heeft dit ongetwijfeld invloed op de manier waarop je het toezicht organiseert. Wat is daarin veranderd en welke invloed heeft dit bijvoorbeeld op jullie toezicht op Staedion gehad?
Van Gorsel: “Binnen Staedion is een veranderprogramma gestart waar de RvC veel aandacht voor heeft. Dit programma heeft te maken met het verbeteren van de processen, digitalisering, sturing op data. Kortom een enorme verandering die vanuit de top van de organisatie wordt aangestuurd. Wij praten daar minimaal driemaal per jaar over als het gaat om voortgang en spreken de bestuurders daarop aan.”

Hoe hebben jullie als RvC geanticipeerd op de verdere digitalisering?
Van Gorsel: “Er is een programmaorganisatie ontstaan die digitalisering, het verbeteren van processen, op de agenda heeft staan evenals het sturen op data. Daar is nog heel erg veel in te ontwikkelen. De staande organisatie gaat niet zo snel. We hebben een vacature voor een nieuwe commissaris gemaakt met als inhoud: digitalisering en informatisering. In het jaarplan van de bestuurders is dit plan geformuleerd en het wordt gemonitord. Op dit moment pakt de staande organisatie de implementatie over van de programmaorganisatie.”

Zou je kunnen zeggen dat de governance bij Staedion al klaar is voor de toekomst of moet er nog iets gebeuren?
Van Gorsel: “Bij ons ziet er redelijk goed uit. Met de nieuwe commissaris hebben we de aandachtsgebieden innovatie, digitalisering, informatisering en gebruik data op de agenda staan.”

Tot slot, heb je nog een tip voor andere RvC’s voor wat betreft het toezicht houden op de toenemende digitalisering bij corporaties?
Van Gorsel: “Neem vooral een bestuurder aan die deze onderwerpen snapt, aandacht heeft voor HR en organisatieontwikkeling. Als je geen vacature hebt voor bestuurder, zorg dat het op de agenda komt, bespreek het ook in functioneringsgesprekken. Zorg dat het tweede echelon, de directeuren ook gericht zijn op innovatie en dat de cultuur zodanig is dat vernieuwing wordt omarmd.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL medio 2021 gratis ontvangen.