Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering van start

Corporatie / 25 mei 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Er is toenemende schaarste bij al die organisaties die samen voor een thuis voor iedereen kunnen zorgen. Immers zaken zoals personeel, ruimtelijke locaties, financiële middelen zijn steeds beperkter beschikbaar. Hoe kunnen we zaken bij corporaties, gemeenten, zorg en andere belanghebbenden anders inrichten zodat we wél in staat zijn de grote opgaven aan te kunnen? Daarvoor is de nieuwe Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering opgericht, die in april haar eerste vergadering hield. Wat bespraken de leden?

Doelstelling Commissie

De doelstelling van de Commissie is tweeledig:

  1. Welke organisatie in termen van mensen, middelen, systemen en samenwerkingen is nodig om ervoor te zorgen dat we een veilig en stabiel thuis voor iedereen in 2030 kunnen realiseren?
  2. Daarnaast selecteert de Commissie de belangrijkste trends en ontwikkelingen en informeert zij de leden van CorporatieNL over de betekenis hiervan voor hun werk.

Tijdens de eerste vergadering discussiëren de Commissieleden over de vraag of deze doelstelling voor iedereen werkbaar is en waar we het in principe over hebben. Er blijkt al snel dat een heldere probleemstelling nodig is die gezamenlijk gedragen wordt en waar we een oplossing voor zullen verzinnen.

Er wordt verwezen naar de video “design a city with no garbage” waarin op een andere manier gedacht wordt dan binnen bestaande structuren. Deze denkwijze kan helpen, omdat de huidige structuren en oplossingen er nog niet voor konden zorgen dat iedereen een thuis heeft. Een andere manier van denken is daarom nodig. En vandaaruit komt een andere manier van organiseren vanzelf naar boven.

Samenstelling en werkwijze

De Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering is multidisciplinair samengesteld met leden die ervaring hebben binnen en buiten onze sector. Zij zijn gespecialiseerd in organisatorische, digitale, sociale en ruimtelijke vraagstukken.

Elke twee maanden komt de Commissie bij elkaar en tussentijds hebben de leden onderling contact. De reguliere vergadering vindt doorgaans op locatie en soms online plaats, afhankelijk van de situatie en voorkeur van de leden.

Interesse? Reageer!

Heb je zelf interesse om iets te betekenen voor de Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering? Laat het dan weten. Stuur een e-mail naar info@corporatienl.nl. Je ontvangt binnen een week onze reactie.