De kwetsbare bewoner – succesfactoren voor een ‘inclusieve stad’

Maatschappelijk / 09 april 2019
Katie Løndal
Katie Løndal
Redacteur, CorporatieNL

Maak jij je zorgen over de toename van de kwetsbare bewoners en de maatschappelijke gevolgen daarvan? Het platform 'De Vernieuwde Stad' publiceerde onlangs het boek 'Samen Wonen – Werken aan een Inclusieve Stad – De praktijk'. Welke tips zijn bruikbaar voor jou?

Op 3 oktober gaan we tijdens ons Maatschappelijk Event graag met jou in gesprek over de kwetsbare bewoner. In de tussentijd is er voldoende stof tot nadenken.

Wie is de kwetsbare bewoner?

Volgens het corporatieplatform ‘De Vernieuwde Stad’ heeft de kwetsbaarheid te maken met:

  • een laag inkomen
  • een lage opleiding
  • psychische- en gezondheidsproblemen
  • ouderdom
  • eenzaamheid
  • een licht verstandelijke beperking

Ook zeggen zij dat overheidsbeleid, zoals de extramuralisering (het streven om buiten de muren van een intramurale instelling (waar iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden red.) en het passend toewijzen, de tendens versterken. Dit alles leidt tot problemen met schulden, verslaving, verward en agressief gedrag en dus overlast die de leefbaarheid in buurten en complexen aantast.

De visie van het corporatieplatform De Vernieuwde Stad

De corporaties geloven in een gecombineerde fysieke én sociale aanpak, waarbij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in nieuw gevormde en flexibele allianties samenwerken. Met als doel een stad te creëren waar in principe een ieder kan mee doen en prettig kan wonen en leven.

Succesfactoren

Succesfactoren die in het boek worden genoemd zijn;

  • Start kleinschalig met een heldere visie op de inclusieve buurt en met de bereidheid te pionieren en samen te werken.
  • Er moet voldoende oog zijn voor persoonlijk contact met de meest kwetsbare mensen in het corporatiebezit.
  • Toon echte betrokkenheid bij het leven van mensen.
  • Regel de ontmoeting.

Het boek Samen Wonen kun je hier downloaden.

In hoeverre heb jij te maken met de kwetsbare bewoner? Wat vind jij van de succesfactoren die in het boek worden genoemd?  Ik hoor graag over jouw mening en ervaringen!