Driekwart corporaties zal meer in datakennis investeren

Digitaal / 08 juni 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De komende jaren zullen corporaties flink meer investeren in digitalisering en data. Bij 75% zullen de investeringen in kennis van data toenemen en 68% zal meer investeren in processen en software. Het minst investeren corporaties in mensen (26%). De vervanging van menselijk handelen door algoritmes, computers en systemen is in volle gang. Dat blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 701 bestuurders, directeuren, managers en medewerkers van woningcorporaties.

Gaat jouw organisatie de komende jaren meer of minder geld investeren in data? Geef per onderdeel aan of dat meer of minder wordt.

Functionele corporatie

Een van de door CorporatieNL geschetste toekomstscenario’s voor de corporatiesector betreft de functionele corporatie. In dat scenario opereert de corporatie als een efficiënt platform dat vraag en aanbod aan elkaar koppelt. Met nieuwe technologie als belangrijkste instrument en aanjager van verandering. Data, algoritmes en sensortechnologie doen hun werk om alle middelen in te zetten voor beter wonen en leven voor iedereen. De uitkomsten van ons onderzoek onder alle corporaties laat zien dat dit scenario steeds waarschijnlijker wordt.

Rapport en toekomstscenario’s downloaden

Als lid van CorporatieNL kun je het het volledige onderzoeksrapport en alle toekomstscenario’s downloaden in de kennisbank. Je kunt dan tevens deelnemen aan de werkgroep Maatschappelijke Data, het event Databedreven en de trainingen op het gebied van omgaan met data. Natuurlijk kunnen jij en je collega’s dan ook deelnemen aan de andere events, trainingen, werkgroepen, publicaties en kennisbank. Kijk hiervoor op de lidmaatschapspagina.