Elke Germers (deltaWonen): “Digitaal is van ons allemaal”

Digitaal / 15 februari 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Het werk bij de corporatie verandert de komende jaren ingrijpend. Want of je het wilt of niet je zult meer met robots, kunstmatige intelligentie, slimme data en cloud-diensten gaan werken. CorporatieNL onderzoekt de nieuwe ontwikkelingen en vraagt haar leden om een toelichting zodat we de betekenis voor jouw werk duidelijk krijgen. Elke Germers werkt bij de Zwolse corporatie deltaWonen als teammanager Brein. We vroegen Elke naar haar visie op de digitale transformatie van de corporatie

Wat versta jij onder digitale transformatie?

Elke Germers: “Digitale transformatie is een blijvende vooruitgang van een al dan niet digitaal proces. Dus in de volle breedte een verbetering op de 4 onderwerpen klant, organisatie, proces en informatie. Als de klant er beter van wordt, het proces efficiënter is, data informatie wordt en de organisatie het draagt of vol kan houden. Een mooi voorbeeld is een kantoorautomatiseringsproject binnen deltaWonen. Dit project ging niet over techniek. Maar over hoe je met een hele organisatie ten behoeve van je bewoners procesveranderingen blijvend inbedt.

Zie jij verschillen tussen digitale transformatie en digitalisering?

Elke: “Digitalisering gaat vaak over het digitaler maken van een proces of taak. Terwijl transformatie gaat over een blijvende verandering in een organisatie.”

Welke stappen moet je zetten om een digitale transformatie te realiseren?

Elke: “Je moet je vooral beseffen dat het een samenspel is tussen klant, organisatie, proces en informatie. Als je al deze aspecten steeds voldoende aandacht geeft dan kun je digitale transformatie realiseren.”

Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle transformatie?

Elke: “Neem niet de organisatie MEE bij wat je doet, maar maak ze onderdeel van het geheel. Digitaal is van ons allemaal.”

Wat heb je als corporatie nodig, wat moet je hiervoor doen?

Elke: “Tijd, lef en vaak ook een goede samenwerkingspartner die het vertrouwen geeft je te ondersteunen.”

Kun je aangeven wat er moet gebeuren op het gebied van organisatie, medewerkers, kennis?

Elke: “De organisatie mag de koers en visie bepalen. Er is ruimte nodig voor digitale vooruitgang. Daar hoort een bepaald organisatieklimaat bij.”

“Medewerkers zijn je belangrijkste klanten maar ook je belangrijkste samenwerkingspartners. Betrek ze en laat ze vaak zien waar we heen gaan… veranderen kost tijd. Daar hoor je veel aandacht aan te geven.”

“Kennis is belangrijk. Maar nog veel belangrijker is ervaring. Deel!”

Heb jij tips voor collega-corporaties?

Elke: “Als je iets wilt, ga er dan voor! Maak samen met je collega’s een goede uitvraag en besteed hier tijd aan. Bij een goede uitvraag kom je er samen achter wat je nu echt wil transformeren. Deel ook ervaringen met vergelijkbare organisaties of vraag juist de kennis bij een collega-corporatie.”

“We zijn 1 grote sector met allemaal hetzelfde hoofddoel en we zijn het aan onze bewoners verplicht digitaal te transformeren, er kan en mag dus veel meer samengewerkt worden!”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL medio 2021 gratis ontvangen.