Final check: is dit gebouw goed beveiligd?

Vastgoed / 14 oktober 2019
Ferry Nekkers
Ferry Nekkers
Country Manager, iLOQ

Met deze laatste 5 checks weet je of het sleutelbeheer en de sluitplannen nog aan de huidige veiligheidseisen voldoen. Zijn alle 10 de onderwerpen onder de aandacht binnen jouw organisatie en kunnen bewoners zich veilig voelen?

Eerder behandelde ik de eerste 5 checks, nu gaan we door naar de laatste 5. Lees je mee?

 1.  Is mijn sluitplan net zo flexibel als de veranderingen binnen de organisatie?
  Bewoners verhuizen, hun partners wisselen, huurcontracten zijn in- of exclusief garage, toeleveranciers  zoals schoonmakers en onderhoudsmensen wijzigen. Kunnen bewoners er met een gerust hart vanuit gaan dat niemand die er niet hoort zelfs de gemeenschappelijke ruimte kan betreden? Met een digitaal sluitsysteem kun je toegangsrechten op een sleutel zelfs op afstand wijzigen. Zo garandeer je continu het hoogst mogelijke niveau aan veiligheid.
 2. Zijn de certificaten van ons huidige sleutelsysteem nog wel geldig?
  De meeste sluitsystemen werken met een pasje waarop een beperkt aantal patenten vergeven zijn. Wat gebeurt er als dat aantal bereikt is? Een sluitsysteem zoals iLOQ S10 heeft een digitale encryptie die levenslang geldig blijft.
 3.  Weet je zeker dat sleutels niet zonder toestemming gekopieerd zijn?
  Ondanks kopieerbeveiliging middels een certificaat is het haast niet te voorkomen dat sleutels bijgemaakt worden. Met de komst van 3D printers is zelfs de meest gedetailleerde mechanische sleutel te dupliceren, zonder dat daar toezicht op is. Zelfs gecertificeerde sleutels die enkel op vertoon van een pasje gemaakt worden, kunnen toch worden nagemaakt. Zo’n pasje biedt schijnveiligheid.
 4. Is er slijtage op de centrale entreedeur van het woningcomplex?
  Veelgebruikte toegangsdeuren zoals de hoofdentree van een wooncomplex zijn onderhevig aan slijtage. Bij sommige sluitsystemen moet soms al na 6 maanden de cilinder vervangen worden. Digitale systemen gaan veel langer mee. Een enkel systeem waarin een digitale kaartlezer of keyreader aan de hoofdentree gecombineerd wordt met een eenvoudigere cilinder op de huisdeur valt te verkiezen.
 5.  Heb ik wel een reëel inzicht in de integrale kostprijs van een sluitplan?Verborgen kosten! Wat goedkoop lijkt, blijkt vaak duurkoop om 2 redenen: het totaalplaatje (aanleg bekabeling stroomvoorziening digitale cilinder, aanschaf batterijen en sleutels) of langetermijnkosten (wisselen van batterijen, vervangen cilinders bij sleutelverlies, manuren sleuteluitgifte). Met een digitaal sluitplan van bijvoorbeeld iLOQ , waarbij de sleutel de benodigde energie opwekt door het insteken in de cilinder, zijn alle kosten vooraf inzichtelijk en budgetteerbaar

Met deze 10 vragen agenderen we de meest actuele mogelijkheden om jouw woningvoorraad zo veilig mogelijk te maken. Uiteraard is iedere woonsituatie uniek, daarom gaan onze experts graag in gesprek om de meest rendabele veilige oplossing voor elke corporatie te vinden.