Hennie Havers (Woonzorg Nederland): “Een bekend gezicht is vertrouwd en laagdrempelig”

Maatschappelijk / 15 maart 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De toename van het aantal mensen in kwetsbare posities heeft gevolgen voor elke corporatie. Uit onderzoek van CorporatieNL bleek dat de druk op ons werk toeneemt en dat we op een punt zijn aanbeland dat we de situatie om moeten draaien. Om van het toenemend aantal kwetsbaren niet een probleem maar een kans te maken. Samen met onze leden zoeken we uit hoe we ervoor staan, wat ons te wachten staat en van welke aanpakken we iets kunnen leren. We vonden Hennie Havers, clustermanager Arnhem-Achterhoek-Ede-Nijmegen bij Woonzorg Nederland, bereid om daarover een aantal vragen te beantwoorden.

In hoeverre hebben jullie als corporatie te maken met mensen die kampen met een kwetsbaarheid?
Hennie Havers: “Woonzorg Nederland is de grootste sociale huisvester voor senioren. Onze huurders zijn in een leeftijd van 55 tot boven de 100 jaar. Deze bewoners zijn of worden kwetsbaar door het afnemen van de gezondheid en vitaliteit. Ze wonen zelfstandig maar worden licht dement, verward of angstig of minder mobiel. Vaak ook eenzaam door het wegvallen van de partner.”

Hebben jullie projecten of instrumenten waarbij jullie gericht zijn op kwetsbare doelgroepen?
Havers: “Veel van onze zelfstandige wooncomplexen zijn gericht op ontmoetingen, van huurders onderling en ook van buurtbewoners. In een centrale ruimte kunnen bewoners samen activiteiten ondernemen, of een kopje koffiedrinken. In een aantal panden wordt gekookt en kan men mee-eten. Daarnaast is er aan ieder wooncomplex een bewonersconsulent van Woonzorg Nederland gekoppeld, die regelmatig aanwezig is en spreekuren houdt. Dit is dezelfde persoon die mensen aan de telefoon krijgen als ze bellen voor bijvoorbeeld een reparatieverzoek of een andere vraag. Zo’n bekend gezicht is vertrouwd en laagdrempelig.”

“We werken ook regelmatig samen met zorgpartijen en welzijnsorganisaties, waardoor er mooie concepten ontstaan. Onze zogenaamde woonformules vullen het gat tussen de eengezinswoning en het verpleeghuis. Met kleine gemeenschappen waar senioren elkaar kunnen helpen en samen activiteiten kunnen ondernemen, versterken we de samenredzaamheid van onze bewoners. In de meest kwetsbare complexen is de zorg nabij.”

En waarom hebben jullie voor deze aanpak gekozen?
Havers: “Door deze combinatie willen we eenzaamheid voorkomen en zorgen dat onze bewoners, op eigen regie, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.”

“Het resultaat is dat we tevreden bewoners zien die elkaar kennen en oog hebben voor elkaar. Gelijkgestemden vinden elkaar in de interesses die ze delen. Maar niets hoeft. Dus de mogelijkheid is er om elkaar te ontmoeten, maar dat is niet verplicht. Wij faciliteren die ontmoetingen, en mensen kiezen zelf hoe actief ze daarin zijn.”

Wat is je belangrijkste tip voor collega-corporaties en andere betrokken om problemen met kwetsbare mensen te voorkomen of op te lossen?
Havers: “Zoek de samenwerking en zorg voor ontmoeten voor bewoners.”

 

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book De kracht van kwetsbaren dat alle leden van CorporatieNL gratis ontvangen.