Karen Otten (ABB): “Een thuis is de vertaling van een persoonlijke woonwens”

Vastgoed / 20 maart 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Een thuis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd, maar het is lastig om te definiëren wat een thuis dan precies is. En toch weet je het wel wanneer iets als jouw thuis voelt. We gaan daarom op zoek naar het antwoord op de vraag wat een thuis betekent. En we onderzoeken ondertussen hoe we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen in 2030 een thuis heeft. Dat doen we samen met onze leden, corporaties, gemeenten, ontwikkelaars, bouwers en marktpartijen.

Zo vragen we Karen Otten naar haar visie op een thuis voor iedereen. Karen is Conceptontwikkelaar bij ABB Ontwikkeling B.V.

Een thuis is iets anders dan een huis. Wat is volgens jouw organisatie een thuis?

Karen Otten: “Een thuis is een plek waar je je prettig voelt. De persoonlijke beleving moet terugkomen in het huis. Onze conceptwoning geeft de nieuwe bewoners bij de bouw van de woning die kans. Wij bouwen woningen waarbij de ideeën en wensen van de eindgebruiker centraal staan. Wij geven mensen zeggenschap en vrijheid over hoe men wil wonen en leven. Wij vertalen de persoonlijke woonwens in het ideale thuis.”

“Maar een thuis is meer dan een fijne plek om in te wonen. Wij zien dit als het creëren van een woning in een nieuwe en fijne woonomgeving. Je thuis voelen begint al bij het binnenrijden van je wijk of straat. In onze plannen staan de openbare ruimte en het landschap centraal en voegen de woningen zich in dit landschap. Deze openbare ruimte is een plek waar de bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, een plek waarin geleefd en gespeeld wordt. Sociale cohesie is belangrijk en het creëren van collectieve ruimten hoort hierbij.”

“Om de sociale cohesie te bevorderen werkt het goed om bepaalde dingen te delen. Denk hierbij aan (tuin)gereedschap, buitenspeelgoed en ook om plekken te maken, zoals een speelplek, picknick-tafel, buurtbarbecue, pluktuin of boomgaard. Dit zorgt voor meer contact met elkaar en meer samenleven/meer buiten komen. Bovendien voelen bewoners zich veel meer betrokken bij en verantwoordelijk voor hun woonomgeving.”

“Het creëren van een thuis begint al in een vroeg stadium in de ontwikkeling van een nieuwbouwplan. Wij betrekken de nieuwe bewoners graag middels participatietrajecten en of klankbordgroepen, zodat zij vroegtijdig kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden in hun nieuwe wijk en of woning.”

Hoe zorgen jullie dat zoveel mogelijk mensen een thuis krijgen?

Karen: “Wij bouwen woningen voor diverse doelgroepen. Wij zien dat er veel vraag is naar betaalbare woningen en daarom is er in elk nieuwbouwplan extra aandacht voor betaalbare woningbouw. Om dit ook daadwerkelijk financieel mogelijk te maken werken we met diverse concepten:

  • Plug and play woningbouw
  • Tijdelijk wonen
  • Conceptwoning ABB”

Plug and play woningbouw

“In samenwerking met onze partners kunnen wij geprefabriceerde woningen realiseren. Dit zijn permanente woningen die variëren in groottes van circa 30, 60 tot 90 m2. Door de woningen te realiseren conform een standaard concept met gestandaardiseerde basiselementen kunnen op eenvoudige wijze kleine appartementen en eengezinswoningen gerealiseerd worden. Ook mengvormen zijn hierbij denkbaar. Het grote voordeel van dit concept is de korte bouwtijd waardoor het product snel in gebruik genomen kan worden door de consument.”

Tijdelijk wonen

“Deze manier van flexibel wonen wordt gevormd door een compact woonconcept dat in de basis geschikt is voor één of twee persoonshuishoudens. De woningen zijn eenvoudig (ver)plaatsbaar en daardoor bij de permanente ontwikkeling van de locatie op een duurzame wijze her te gebruiken op een andere locatie. Het voordeel hiervan is dat er op korte termijn op een flexibele wijze woningen gerealiseerd kunnen worden die een plek bieden voor mensen die moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden.”

Conceptwoning

“ABB heeft een eigen conceptwoning waarbinnen bij veel van onze projecten gebruik gemaakt wordt. Deze conceptwoning is breed inzetbaar en toepasbaar op vrijwel iedere locatie. Wij bouwen veel van deze conceptwoningen per jaar en streven daarbij naar industrialisatie met veel prefabricage. Dat betekent per definitie efficiënt werken, met minder fouten, minder faalkosten en een hogere kwaliteit. De conceptwoning kan in minder dan 14 weken gebouwd worden.”

“De conceptwoning kenmerkt zich door hoge kwaliteit met een grote flexibiliteit en keuzevrijheid. Alle denkbare ruwbouw- en afbouwopties zijn mogelijk en uitontwikkeld binnen het concept. Zo is het binnen één samenhangend architectuurbeeld steeds mogelijk om de woning naar eigen wens aan te passen en uit te bouwen. Op deze manier zijn wij in staat om samen met de consument de droomwoning te realiseren die past bij de leefstijl van nu en straks. Ons eigen team van kopersbegeleiding staat klaar om met hen mee te denken. De woningen zijn toekomstgericht en voldoen aan de eisen woonkeur op het gebied van levensloopbestendigheid.”

“De conceptwoning is een energiezuinige woning:

  • Energieneutrale woning: de woning wekt zelf de energie op voor het woninggebonden energieverbruik;
  • de energie voor verwarming, ventilatie en warm water;
  • Zonnepanelen;
  • Hoogwaardige isolatie met triple beglazing;
  • Vloerverwarming;
  • Warmwaterterugwinning uit het douchewater.
  • Lucht/water-warmtepomp.”

 

Dit interview verschijnt tevens als artikel in het e-book Een thuis voor iedereen in 2030, dat alle leden van CorporatieNL ontvangen en dat beschikbaar komt in het ledenplatform.