Onderzoek: 86% corporaties heeft vaker te maken met kwetsbare bewoners

Maatschappelijk / 23 september 2019
Tino Meijn
Tino Meijn
Directeur, CorporatieNL

De toename van het aantal kwetsbare bewoners zet corporaties onder zware druk. In totaal 86% heeft steeds vaker te maken met kwetsbare bewoners. Tegelijkertijd beschikt maar 1 op de 3 corporaties over voldoende middelen om hiermee om te gaan. Bij 93% wordt het werk veel complexer en 88% is niet overtuigd dat zij de toenemende problematiek aankan. Dit blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 380 bestuurders, managers en medewerkers van corporaties.

Vroegsignalering

Als meest voorkomende problemen van kwetsbare bewoners zien corporaties de toename van financiële en materiële problemen (81%) gevolgd door verslaving (52%) en psychische problemen (44%). Corporaties signaleren vaak als eerste het ontstaan van problemen bij bewoners. Enerzijds komt dat doordat zij achterstanden in huurbetalingen monitoren. Dit is in veel gevallen een indicatie voor grotere achterliggende problematiek. Anderzijds ontvangen corporaties als eerste signalen uit de buurt over zaken als toenemende overlast, verwarde personen of vervuiling.

Juridische belemmeringen

Door de strenge privacywetgeving zijn corporaties in toenemende mate onmachtig om de situatie voor kwetsbaren te verbeteren. Die wetgeving belemmert onder meer de vrije uitwisseling van persoonsgegevens met andere maatschappelijke organisaties. In totaal 78% vindt dan ook dat de huidige privacywetgeving de adequate ondersteuning van kwetsbaren in de weg staat.

Oplossingsrichtingen

Naast het versoepelen van privacywetgeving zien corporaties twee andere oplossingsrichtingen om de toename van het aantal kwetsbare bewoners beter op te vangen. In de eerste plaats betreft dit meer samenwerken met alle bewoners (95%) en het zorgen voor meer gemengde wijken (83%). Om dit laatste mogelijk te maken is een wetswijziging nodig, omdat woningcorporaties sinds de invoering van het passend toewijzen in de Woningwet nauwelijks nog vrijheid hebben om woningen zelfstandig toe te wijzen.

Event De Kracht van Kwetsbaarheid

Op 27 oktober 2020 organiseert CorporatieNL voor haar leden en geïnteresseerden voor de tweede keer de bijeenkomst De Kracht van Kwetsbaarheid. Daarin gaan experts en deelnemers met elkaar in gesprek over ontwikkelingen en oplossingen. Zo licht Accolade-bestuurder Rein Swart zijn nieuwe methodiek De Straat is de Maat toe. Kijk voor meer informatie en beschikbare plaatsen op de eventpagina.