Onderzoek: Corporaties niet klaar voor Wonen en Zorg

Maatschappelijk / 12 juni 2017
Tino Meijn
Tino Meijn
Directeur, CorporatieNL

Ruim 70% van de corporaties is op dit moment niet goed voorbereid op de toenemende vergrijzing en de stijging van het aantal bewoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Driekwart van de corporaties houdt in haar strategische plannen wel rekening met de veranderingen bij haar doelgroep. Mede daarom investeert 71% de komende jaren fors in de toekomstbestendigheid van haar woningbezit. Dit blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 194 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, adviesorganisaties en leveranciers. Het onderzoek is aanleiding om op 10 oktober in Utrecht het congres Wonen en Zorg voor leden en niet-leden te organiseren.

Gevolgen voor Nederland

In Nederland woont 1 op 3 de huishoudens in een corporatiewoning. Doorgaans is de zorgbehoefte van deze groep groter dan bij andere huishoudens. Dat corporaties nog niet goed voorbereid zijn op de toenemende zorgvraag is daarom alarmerend voor de ontwikkeling van het welzijn in heel Nederland. Een van de oorzaken ligt in de staat van het huidige woningbezit. Zo geeft in totaal 90% aan dat minder dan 60% van haar vastgoed al geschikt is voor het langer zelfstandig wonen. Een andere oorzaak is de moeite die 62% zegt te hebben met de financiering van aanpassingen aan de woningen.

Samenwerking en technologie

Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn corporaties flink afgeslankt. Om hun maatschappelijke taken goed te kunnen blijven uitoefenen moeten zij meer samenwerken met andere organisaties. Dat deze samenwerking voor verbetering vatbaar is blijkt uit het feit dat 39% de samenwerking tussen corporatie, gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen als slecht ervaart.

Van de nieuwe technologische ontwikkelingen verwachten de corporaties nu nog niet veel. Slechts 23% verwacht dat technologie in de toekomst de meeste taken overneemt op het terrein van wonen en zorg. Ongeveer een op de drie corporaties zal investeren in digitale technieken om in te spelen op de veranderingen bij haar doelgroep. Daar staat tegenover dat een grote meerderheid (71%) zal investeren om haar woningbezit toekomstgereed te maken.

Congres

Mede naar aanleiding van dit onderzoek organiseert CorporatieNL op 10 oktober in Utrecht het open congres Wonen en Zorg voor leden van CorporatieNL, corporatiebestuurders, zorgorganisaties, adviseurs en financiers. Je kunt daar ook bij zijn door je tijdig aan te melden via de congrespagina.

Onderzoeksresultaten

Ben je benieuwd naar het onderzoeksrapport? Deze is kosteloos aan te vragen via klantsupport@corporatienl.nl.