Onderzoek: “Meer stress bij corporaties door toename kwetsbaren”

Maatschappelijk / 05 oktober 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Een op elke zeven medewerkers bij woningcorporaties heeft last van stress of burn-out als gevolg van het omgaan met kwetsbare groepen. Dat aantal zal de komende jaren fors stijgen. Op dit moment zegt 83% dat zij steeds vaker met kwetsbaren te maken heeft en 64% zegt de problemen niet aan te kunnen. Dit blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 746 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties.

Toename problemen

De problematiek van bewoners die tot stress bij corporatiemedewerkers leidt is vooral psychosociaal (79%) en financieel (77%) van aard. Daarbij geeft 36% van de corporaties aan dat zij onvoldoende middelen heeft om de problemen aan te pakken. Toch is 61% van plan de komende jaren meer te investeren zodat zij beter kan omgaan met de toenemende problemen van bewoners. Investering in training en opleiding van de medewerkers (77%) zien zij daarbij als belangrijkste oplossing.

Steeds kwetsbaarder

Door hun maatschappelijke positie worden corporaties als een van de eersten geconfronteerd met de toenemende sociale problematiek. Ook zien zij als een van de weinigen de stapeling van problematiek bij bewoners. Tino Meijn, directeur CorporatieNL, zegt hierover: “Onze sector heeft te maken met drie ontwikkelingen. In de eerste plaats neemt het aantal kwetsbaren toe. In de tweede plaats worden de kwetsbaren zelf nog kwetsbaarder als gevolg van de corona-crisis die tot meer ziekte, werkloosheid en financiële problemen leidt. En in de derde plaats hebben we met alle corporaties eenvoudigweg minder mensen die hiermee om kunnen gaan als gevolg van bezuinigingen en belastingheffingen.”

Start werkgroep

De cijfers zijn aanleiding voor CorporatieNL om samen met al haar leden een nieuwe werkgroep te starten die oplossingen zoekt voor de toenemende problematiek. De werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid heeft een jaar de tijd om te bedenken wat voor organisatie nodig is om de toename van het aantal kwetsbaren en daarmee de toegenomen druk op de eigen medewerkers aan te kunnen. In haar advies aan de corporatiesector zal zij de belangrijkste scenario’s en passende organisatievormen beschrijven.

Rapport in kennisbank

Alle onderzoeksresultaten en analyses staan in het rapport De Kracht van Kwetsbaarheid dat leden van CorporatieNL binnenkort in de kennisbank aantreffen. Zij vinden daar ook de rapporten uit voorgaande jaren waardoor een vergelijking mogelijk wordt.