Paul Govers (Woningbelang): “Machine learning maakt ons klantgerichter”

Digitaal / 25 januari 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Het werk bij de corporatie verandert de komende jaren ingrijpend. Want of je het wilt of niet je zult meer met robots, kunstmatige intelligentie, slimme data en cloud-diensten gaan werken. CorporatieNL onderzoekt de nieuwe ontwikkelingen en vraagt haar leden om een toelichting zodat we de betekenis voor jouw werk duidelijk krijgen. Daarom vroegen Paul Govers, data-analist bij Woningbelang, naar zijn ervaringen met machine learning.

Wat versta jij onder machine learning?

Paul Govers: “Daaronder versta ik een methode die onze software in staat stelt om zelflerend te zijn zonder te programmeren.”

Waarom zet Woningbelang machine learning in, wat verwacht je ervan?

Paul: “Wij willen met Woningbelang efficiënter, effectiever en klantgerichter worden. En dat is wat we kunnen realiseren met de inzet van machine learning.”

Welke resultaten hebben jullie al bereikt met machine learning?

Paul: “We zijn gestart met diverse pilots, dit deden we over de gehele linie van onze corporatie. Denk daarbij aan het voorspellend gedrag binnen ons proces huuropzegging. Je kunt dus bijvoorbeeld van tevoren bepalen of er extra tijd of juist minder gereserveerd dient te worden bij een huuropzegging.”

Wat zijn de randvoorwaarden om er goed mee aan de slag te kunnen gaan?

Paul: “Je moet als eerste je bedrijfsprocessen op orde hebben. En je moet werken met digitale processen, denk bijvoorbeeld aan het zaaksysteem binnen ons primair systeem van Itris Viewpoint. Tenslotte moet je betrouwbare data hebben en die moet op orde zijn, dus ook met eigenaar en bronaanwijzing.”

Welke consequenties heeft de inzet van machine learning voor jullie corporatie?

Paul: “Het levert de bewustwording op dat we juist en volledig dienen te registreren. Binnen alle processen van inkoop tot het afhandelen van een klacht. Binnen Woningbelang hebben we diverse functieprofielen ingevuld met deze kerncompetenties. Samen met ons motto ‘elke dag beter’ heeft dit een grote positieve bijdrage voor een intelligentere klantgerichte organisatie. We doen meer met minder.”

Hoe ziet de toekomst van machine learning eruit?

Paul: “We zullen de komende periode veel meer gaan horen en zien van machine learning binnen onze sector. Diverse vraagstukken zullen we AVG-proof kunnen onderbouwen door deze manier van werken. Alles tezamen en in combinatie met smart data kunnen we continu blijven doorontwikkelen en ons vele malen effectiever en meer klantgericht opstellen.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL medio gratis 2021 ontvangen.