Roelof Bisschop (SGP): “Meer middenhuur voor corporaties”

Corporatie / 31 januari 2022
Hellen Meijn
Hellen Meijn
Projectleider, CorporatieNL

Als voorbereiding op het nieuwe boek Tussen systeemdenken en woondoelen benaderen wij beleidsbepalers en onafhankelijke experts over de nieuwe rol die corporaties kunnen spelen in het oplossen van de wooncrisis. Ook Tweede Kamerleden zoals Roelof Bisschop van de SGP delen hun visie op de huidige wooncrisis.

Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak van de wooncrisis?

Roelof Bisschop: “Er zijn veel oorzaken voor de wooncrisis. Zo is er de afgelopen jaren te weinig gebouwd, waardoor er nu een grote inhaalslag gemaakt moet worden. Zeker in bepaalde sectoren is de nood daarom hoog. Daarnaast is ook de prijsstijging een belangrijk onderdeel van de wooncrisis. Die stijging is ook deels opgestuwd door de verruimde leennormen. Maar ook hebben de toegenomen gezinsverdunning en migratie natuurlijk effecten op de woningmarkt.”

Wat verwacht u van de rol van de woningcorporaties om deze crisis te bestrijden? Wat moeten zij doen?

Bisschop: “Corporaties spelen een heel belangrijke rol in de bestrijding. Zij staan als eerste aan de lat op de tekorten in de sociale huursector te verminderen. Maar wat de SGP betreft verruimen we, onder voorwaarden, ook de mogelijkheden voor woningcorporaties om meer middenhuur te bouwen. En ja, daar zijn financiële middelen voor nodig, daarom moet de verhuurderheffing ook omlaag.”

Wat wilt u zelf of uw partij daaraan doen?

Bisschop: “We hebben daar veel voorstellen voor. Zo willen we de verhuurderheffing verder verlagen, zodat corporaties meer slagkracht krijgen om woningen te bouwen. Ook stimuleringsregelingen die de verhuurderheffing verlagen op voorwaarde van meer sociale huurwoningen, juichen we toe. Maar ook willen we ruimere mogelijkheden voor corporaties om middenhuur te bouwen.

Boek ontvangen

CorporatieNL-leden ontvangen het nieuwe boek Tussen systeemdenken en integrale woondoelen automatisch zodra het verschijnt. Ook ontvang je als lid automatisch alle andere publicaties,  onderzoeken, documenten, video’s, verslagen of papers. Je kunt deze gratis downloaden in de kennisbank voor leden.

Nog geen lid? Regel vandaag nog je lidmaatschap van CorporatieNL en krijg toegang tot de kennisbank inclusief dit boek. Met al je collega’s kun je dan voortaan ook gelijk deelnemen aan alle events, trainingen en commissies.