Stijn van Giezen (Woonbedrijf) over smart homes CASA 1.0

Digitaal / 08 april 2021
Hellen Meijn
Hellen Meijn
Projectleider, CorporatieNL

Door de toenemende digitalisering verandert er veel voor de corporaties en haar bewoners. En het wonen zelf verandert. De Eindhovense corporatie Woonbedrijf heeft daar ervaring mee. Als een van de eersten in onze sector is zij een smarthome aan het bouwen onder de naam CASA 1.0. waarbij de afkorting staat voor comfortable, affordable, sustainable, alternative. We vragen Stijn van Giezen, vastgoedontwikkelaar bij Woonbedrijf, naar de achtergronden van dit project en naar de veranderingen in het wonen.

Kun je vertellen wat CASA 1.0 is?
Stijn van Giezen: “Het TU/e studententeam CASA heeft het concept ontwikkeld voor dit duurzame huis. Samen met Woonbedrijf en het Eindhovens bouwbedrijf Hurks is gestart met de bouw van CASA 1.0. Deze innovatieve en betaalbare woningen komen als eerste in Brainport Smart District in Helmond, de slimste wijk ter wereld. CASA 1.0 bestaat uit in totaal 3 betaalbare sociale huurwoningen: een appartement met 1 slaapkamer en 2 studio’s. De woningen zijn zeer duurzaam, hiervoor worden nieuwe innovaties en technologieën gebruikt die bedacht en samengebracht zijn door de TU/e studenten van Team CASA.”

Waarin verschilt CASA 1.0 van gewone woningen?
Van Giezen: “In de eerste plaats op het gebied van gebouwregeltechniek, dat betreft de energievoorziening waar verschillende onderdelen met elkaar communiceren. De energie die in de zomer wordt opgewekt zorgt voor verwarming en warm water in de winter. Op het energiedak liggen zonnepanelen en een PVT-systeem. Dat is een soort vloerverwarming, maar die neemt hier juist warmte op. Onder de woningen ligt een STES, een grote waterbak met meer dan 100.000 liter water. De zonnepanelen en het warme water dat dus in de zomer op het dak is opgewerkt, wordt gebruikt om de hoge temperatuur warmtepomp te voeden waarmee  het water in de STES tot 75 graden wordt opgewarmd. In de winter worden de woningen door de warmte uit de STES verwarmd en voorzien van warm tapwater.”

“Daarnaast bestaat het elektrisch netwerk in de woning uit een combinatie van gelijkstroom en wisselstroom. De gelijkstroom wordt opgewekt door de zonnepanelen. De zonne-energie wordt zoveel mogelijk rechtstreeks gebruikt en daarmee voorkom je verlies bij de omzetting.”

“Ook is bij de bouw van de woningen geen beton gebruikt vanwege de stikstof uitstoot. Er is gebruik gemaakt van een stalen constructie. Daardoor is het makkelijker te schakelen tussen warmte en kou van buiten. Er hoeft dus geen massa opgewarmd te worden in de winter of gekoeld te worden in de zomer.”

“De waterhuishouding is ook bijzonder. Het hemelwater wordt opgevangen om het toilet door te spoelen.”

Wat is het voordeel van een CASA-woning?
Van Giezen: “De woning heeft een zeer laag energieverbruik. En natuurlijk de voordelen en duurzame innovaties die ik al noemde.”

Wat betekent de opkomst van smart homes voor bewoners?
Van Giezen: “De bewoners krijgen een innovatieve, betaalbare, duurzame en comfortabele woning waarin baanbrekende technologieën zijn verwerkt. De woning heeft vloerverwarming. Dat betekent voor de bewoners een andere manier van verwarmen, zij hebben geen stralingswarmte meer. We geven dus aan dat je juist energie bespaart als je de thermostaat constant op 20 graden zet, zowel in de zomer als in de winter. De gedachte dat je bespaart als je de thermostaat op een andere temperatuur zet als je thuiskomt of weg gaat moeten we door goede informatie ombuigen naar een nieuwe gewoonte. Niet meer aan de thermostaat komen.”

Hoe ziet de verdere ontwikkeling eruit in de komende jaren?
Van Giezen: “De techniek die we hier toepassen is nu nog heel prijzig. Door subsidies en sponsoring van veel leveranciers is dit mogelijk gemaakt. Je hebt meer schaalgrootte nodig om het betaalbaar te maken. Ik vind dat de technologische ontwikkelingen nog vrij langzaam worden geadopteerd in de woningbouw. Ondertussen hebben we te maken met global warming, warmere zomers en hittegolven in Nederland. De goed geïsoleerde woningen warmen dan ook op. Die opwarming en langzame afkoeling kunnen we voor een deel ook met bouwtechniek en aangepaste architectuur oplossen.”

“Daarnaast zie ik  dat er steeds meer shared communities komen die hun auto of huishoudelijke apparatuur en gereedschappen delen en zo  heel duurzaam samenleven.”

Heb je nog een goede tip voor collega’s bij andere corporaties?
Van Giezen: “Innovaties zijn intensieve trajecten, dus ga met enthousiaste collega’s aan de slag die graag hun bijdrage willen leveren.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL medio 2021 gratis ontvangen.