Verslag tweede bijeenkomst werkgroep De kracht van kwetsbaarheid

Maatschappelijk / 07 januari 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

In december vond de tweede bijeenkomst van de CorporatieNL werkgroep De kracht van kwetsbaarheid plaats. Onder leiding van Baudouin Knaapen, leefbaarheidsadviseur bij WijkAdvies, is de groep aan de slag met haar opdracht. Wat is besproken en wat zijn de plannen?

Opdracht

Bedenk wat voor organisatie nodig is om de toename van het aantal kwetsbaren en daarmee de toegenomen druk op de eigen medewerkers aan te kunnen. Dat is de opdracht aan de werkgroep. Zij zal de belangrijkste scenario’s en passende organisatievormen beschrijven en delen met alle leden van CorporatieNL.

De gekozen oplossingen passen binnen de volgende kaders:

  1. haalbaar zonder extra middelen (personeel, geld, wetgeving)
  2. minder druk op organisatie en medewerkers
  3. realistisch en toekomstbestendig
  4. voor de sector innovatieve organisatievormen en/of aanpakken

Status

In de eerste bijeenkomst is geïnventariseerd wat de deelnemers zoal tegenkomen. Tijdens de tweede bijeenkomst is hierop voortgeborduurd. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen:

  • resultaten van een enquete onder wijkconsulenten en wijkbeheerders over de merkbare gevolgen van de toename van het aantal kwetsbaren
  • rol van de zorgverlener versus de rol van huisvester, mede met het oog op het nieuwe convenant
  • wat is verantwoord zelfstandig wonen en wie ondersteund de bewoner als het niet goed gaat
  • hoe je de verantwoordelijkheid legt waar deze thuishoort

Presentatie

De werkgroep presenteert haar eindresultaten tijdens de bijeenkomst De kracht van kwetsbaren in 2021. Je zult dan veel leren over het anders inrichten van je eigen organisatie om van het “probleem” van kwetsbaren een kracht te maken die zowel kwetsbaren als je eigen organisatie nieuwe kansen biedt. Alle verslagen van de werkgroep zijn tussentijds beschikbaar in de kennisbank voor leden.

Deelnemers

Voor de werkgroep hebben zich aangemeld:

Marc Sluiter,  Programma manager Huurder Centraal bij Portaal
Robin Jager, Woonconsulent bij KleurrijkWonen
Jeannette Broekhuijsen, Projectmedewerker Leefbaarheid bij Vestia
Rosa Rizzo, Projectleider Wijken en Beleid bij Havensteder
Jelle van Abeelen, Wijkconsulent bij Alwel
Inge van Dijk-Struik, Kwaliteitsmedewerker bij de Leeuw van Putten
Frank van Nunen, Adviseur strategie bij Woonforte
Ellen Boeser, Manager Woonservice bij Rochdale
Susanne Scheepers, Manager publieke waarde bij Wonen Limburg
Evert van den Berg, Corporatiestrateeg Wonen bij Alwel
Dorien Ladrak, Manager Wonen bij Triada
Linda Spaetgens, Regisseur Sociaal beheer bij Servatius
Peter Manders, directeur-bestuurder bij Patrimonium Barendrecht
Lidy van der Schaft, Directeur Wonen bij De Key
Petrie Pijnenborg, Manager Tevreden Klant bij Woongoed Middelburg
Rivka van der Oord, Teamleider Wonen bij Havensteder
Anita ter Huerne, Woonconsulent bij deltaWonen
Sandra Kuijpers, Sociaal beheerder bij Rochdale
Wilma Dekkers, Interventieconsulent bij Casade
Ronald Camstra, Directeur-bestuurder bij Wst Barneveld
Henk Kos, Woonconsulent bij Oost Flevoland Woondiensten