Zonder te luisteren geen vertrouwen

Maatschappelijk / 27 december 2018
Hester van Buren
Hester van Buren
Voorzitter Raad van Bestuur, Rochdale

Hoe weet je of je de goede dingen doet of de dingen goed doet? Deze vraag stelde ik mezelf opnieuw toen ik laatst in Poelenburg (Zaanstad) was en in gesprek raakte met een jongen. In dat gesprek moest ik toegeven niet voldoende te weten wat er in deze buurt speelde. Ik vroeg hem waarom hij de illegale praktijken waarvoor onze woningen misbruikt worden en hij veel overlast ervaart niet bij ons meldt. Zijn antwoord: “Ik vind u een aardige mevrouw maar ik ken u niet en vertrouw u niet.” Dat zette me aan het denken.

We voelen ons verantwoordelijk om mensen zó te huisvesten dat het goed is voor hen én voor de buurt. Op verschillende manieren gaan we daarvoor in gesprek met onze huurders. We doen dit door weer meer aanwezig te zijn in buurten, zodat de huurder onze medewerker persoonlijk kent én wij de huurder. Zo hebben we een aantal buurtpunten geopend in leegstaande bedrijfsruimtes om te luisteren naar wat er bij buurtbewoners speelt. En om aan hen te vragen wat er beter moet. Zo werken we stap voor stap aan vertrouwen. Vertrouwen dat nodig is om op tijd te weten wat er speelt.  Om de goede dingen te doen.

Bijeenkomst kwetsbare jongeren

Nog een voorbeeld: onlangs hebben we een aantal kwetsbare jongeren gevraagd om met ons te delen wat zij nodig hebben in een woning. Het ging hier om jongeren die door omstandigheden een dak- of thuisloze ervaring hadden, kampten met schulden, of op jonge leeftijd vader of moeder waren geworden. Of zij waren de eigen ouders verloren en hun netwerk bleek onvoldoende om op te steunen.

Samen luisteren

We hebben deze jongeren uitgenodigd en gevraagd om na te denken over wat zij nodig hebben. We hebben andere corporaties, zorgaanbieders en gemeenten ook uitgenodigd om met ons mee te luisteren naar wat deze jongeren ons te vertellen hadden. Het was een inspirerende ontmoeting met soms emotionele verhalen. Zichtbaar pijnlijk werd hoe averechts goed bedoeld beleid soms kan werken, hoeveel verschillende organisaties betrokken zijn bij deze jongeren en wat dit met het vertrouwen in al deze organisaties deed. We hebben de inzichten ook in een verslag vastgelegd (download het verslag hier).

Kwetsbaar

Als luisteraars stelden we ons kwetsbaar op, zodat we de kwetsbaarheid van deze jongeren en de impact van ons beleid konden ervaren. Niet om het daar bij te laten, maar juist om samen met die andere organisaties te leren, het gesprek hierover te voeren en waar nodig het beleid en de samenwerking aan te passen. Om samen datgene te doen wat nodig is. Het was een leerzame ontmoeting die ons helpt om onze koers beter invulling te geven. Daarnaast gaven de jongeren ons concrete handvatten om vandaag al mee aan de slag te gaan. 

Leerzame ervaring

Voor ons was dit een mooie en leerzame ervaring. Het sterkt mij in de overtuiging dat door echt te luisteren en in gesprek te gaan, de richting die je als bestuurder moet volgen duidelijk wordt. Alleen door open te staan om te leren en je kwetsbaar op te stellen, verdien je vertrouwen.

Tijdens het Maatschappelijk Event leer je alles over de kracht van kwetsbaarheid. Het event staat volledig in het teken van ‘De kracht van de kwetsbare bewoner’. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Bekijk het programma, de sprekers en de deelnemers.