In een werkgroep werk je gezamenlijk aan een oplossing voor een probleem waar de hele sector tegenaan loopt. Want samen bereiken we veel meer dan alleen. Het probleem sluit naadloos aan bij het jaarprogramma voor leden en is verbonden aan één of meer van de volgende thema’s: Digitaal, Maatschappelijk of Vastgoed.

Over de werkgroepen

CorporatieNL kent meerdere werkgroepen. Elke werkgroep ontwikkelt binnen 1 jaar nieuwe methoden, technieken of aanpakken voor corporaties om de belangrijkste problemen op te lossen. Het doel van de werkgroep kan per groep verschillen.

Aanpak

We bespreken met elkaar de achtergronden, de problematiek, de gevolgen en de oplossingsrichtingen. De werkgroep komt ieder kwartaal één keer bijeen, telkens bij één van de werkgroepleden in-huis. Via de mediakanalen van CorporatieNL wordt verslag gedaan over de voortgang van de werkgroep, zodat ook de hele sector betrokken raakt en de werkgroep van input kan voorzien. De werkgroepen zijn een initiatief van CorporatieNL, om naast kennisdeling en netwerken ook gezamenlijk aan de slag te gaan. Want met elkaar maken wij het werken in de corporatiesector nóg beter.

Samenstelling werkgroep

Een werkgroep bestaat uit 12 tot 18 deelnemers en staat onder leiding van een deskundige voorzitter. De samenstelling van de werkgroep is multidisciplinair. We combineren kennis vanuit de sector met verschillende disciplines zoals wetenschap, advies, bestuur en advocatuur om grootste doelen te bereiken.

Achtergrond – de corporatie van de toekomst

CorporatieNL onderscheidt vier toekomstscenario’s voor corporaties. Elk scenario moet bijdragen aan de corporatie van de toekomst, een corporatie die wendbaar en flexibel meegroeit met wat nodig is voor haar huurders. Welke invalshoek de corporatie kiest, hangt af van de wensen en ontwikkelingen in de omgeving en de ambities en mogelijkheden van de corporatie zelf.

De werkgroepen van CorporatieNL sluiten aan bij de vier scenario’s. Bekijk bijvoorbeeld de Digitale Werkgroep.


Tino Meijn
Tino Meijn
Directeur, CorporatieNL

Deelnemen aan een werkgroep?

Denk mee over oplossingen voor de belangrijkste problemen in onze sector. Maak deel uit van een van de multidisciplinair teams die nieuwe methoden, technieken en aanpakken ontwikkelt. Stel jouw kennis beschikbaar en leer van anderen. Doe ook mee, neem hieronder contact op.

Stuur een e-mail