Ala Hussin (ROCKWOOL): “Duurzaam waarde en kwaliteit aan huurders bieden”

Vastgoed / 20 april 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

“Niet alleen duurzaam bouwen maar ook een duurzaam beleid is essentieel,” zegt Ala Hussin Business director Rockzero bij ROCKWOOL. Dit jaar is het bedrijf door CorporatieNL uitgenodigd om kennispartner te zijn. Voor onze leden betekent het dat zij een beroep kunnen doen op de aanwezige kennis van Ala en zijn team. Reden voor een interview over beleid en praktijk.

Waarom wordt duurzaam bouwen steeds belangrijker voor corporaties?

Ala Hussin: “Duurzaam bouwen betekent voor ons ook een duurzaam businessmodel. Corporaties hebben over het algemeen een langetermijnvisie. Om voor de lange termijn een gezonde exploitatie te hebben en tegelijkertijd waarde en kwaliteit aan huurders te bieden, is niet alleen duurzaam bouwen maar een duurzaam beleid essentieel.”

Kun je een voorbeeld geven van een succesvol project waar jullie aan hebben gewerkt, en wat heeft dat opgeleverd?

Hussin: “Aan de Lareinelaan in Bovenkarspel heeft woningcorporatie De Woonschakel een sloop- nieuwbouw project uitgevoerd in nauwe samenwerking met bouwbedrijf Stabo, architectenbureau TBE-ZA en ROCKWOOL. Dit heeft geresulteerd in een iconisch project in de omgeving wat energieneutraal, duurzaam, circulair en betaalbaar is. Het project heeft meerdere problemen voor De Woonschakel opgelost zoals de juiste aansluiting bij huurders en de financiële haalbaarheid van dit soort projecten.” 

Stel dat een corporatie nog duurzamer en met meer comfort wil bouwen, welke eerste belangrijke stap kan zij dan zetten?

Hussin: “Belangrijk is om te formuleren wat we onder duurzamer en meer comfort verstaan. Dat gaat namelijk veel verder dan wat het bouwbesluit zegt of wat de minimale regelgeving als eis stelt. Vervolgens moeten we ervoor zorgen dat elke beslissing ook daadwerkelijk aansluit bij of bijdraagt aan het doel wat bereikt moet worden, van ontwerp tot indeling tot zelfs materiaalkeuze.”

Wat is de rol van ROCKWOOL en jullie systeem Rockzero in de corporatiesector en wat wil je bereiken?

Hussin: “ROCKWOOL is meer dan 80 jaar actief in de branche. Daardoor hebben wij veel kennis opgebouwd en worden wij steeds meer betrokken bij vraagstukken waar misschien nog geen oplossing voor bestaat. Wij gebruiken onze kennis en ervaring uiteraard om vraagstukken op te lossen. En we gebruiken onze R&D capaciteiten om oplossingen te bedenken voor vraagstukken waar nog geen oplossing voor bestaat. Zo is het Rockzero bouwsysteem juist ontstaan.”

Meer informatie

Wil je meer informatie over ROCKWOOL of wat zij doet in de corporatiesector kijk dan snel op de website.