Event: Vitaal Wonen

Maatschappelijk
Gratis deelnamevoor leden
Sluiting 09 Okt 2024
Details
Datum Kosten Locatie

Tijdens dit event richten we ons op het bereiken van gezondheid en vitaliteit binnen de context van wonen. Samen verkennen we oplossingen om het pad naar Vitaal wonen voor iedereen te realiseren.

Aanleiding
In de afgelopen jaren nam de concentratie van mensen in een kwetsbare situatie in de sociale huursector flink toe. En vaker dan voorheen ervaren bewoners psychische problemen en fysieke gezondheidsproblemen. Gezond wonen en leven is voor veel bewoners dus nog niet altijd vanzelfsprekend.

Wetgeving
In de omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een gezonde leefomgeving vastgelegd. Echter zien we in de praktijk dat partijen hiermee worstelen. Hoe is een gezonde leef- en woonomgeving te operationaliseren? Welke kansen biedt omgevingsbeleid voor gezondheidswinst? En hoe kunnen we gezond gedrag en gewoontes creëren door ingrijpen in de omgeving?

Waarom dit event?
Dit event gaat daarom in op de diverse aspecten van gezondheid en vitaliteit in relatie tot gemeenschappen, leef- en woonomgevingen. We zullen succesvolle praktijkcases bekijken waarin gezondheid en vitaliteit van mensen centraal staat, met speciale aandacht voor de rol van gemeenschappen en woonomgevingen. Het uiteindelijke doel is om het pad naar gezond en vitaal wonen voor iedereen te vereenvoudigen.

Centrale vragen
We zullen dieper ingaan op de volgende twee kernvragen:

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elk individu gezondheid en vitaliteit ervaart binnen zijn leef- en woonomgeving?
  • Op welke manier kunnen wij als professionals en organisaties een bijdrage leveren aan vitaliteit en gezondheid in leef- en woonomgevingen?

Programma

Tijd Onderwerp
INLOOP
WELKOM door Sandra Kors, manager CorporatieNL
OPENING door dagvoorzitter
DE KOERS VAN VITAAL WONEN VOOR IEDEREEN
Om vitaal en gezond wonen voor iedereen in 2030 te verwezenlijken, is het van essentieel belang de juiste koers te bepalen en te behouden. In deze bijdrage schetsen we een breed beeld van de toekomst van gezondheid en vitaliteit binnen het domein van wonen. Hoe ziet gezond en vitaal wonen er de komende jaren, op weg naar 2030 uit? En hoe kunnen wij ons als maatschappij het beste hierop voorbereiden, zowel nu als in de toekomst?
DIALOOG – In deze dialoog maken we met elkaar de gezamenlijke uitdaging helder. Praat mee en licht je mening toe.
KORTE PAUZE
VISIE & CASUS – GEZONDHEIDSWINST DOOR LEEF-EN WOONOMGEVING
Ontdek de impact van onze leef- en woonomgeving op gezondheid en vitaliteit. Leer hoe we de leef- en woonomgeving kunnen vormgeven om gezondheidswinst te behalen en gezond gedrag bij mensen te bevorderen.
SUPERBRAINSTORM – Er zijn meer oplossingen nodig die ons dichterbij het vitaal wonen voor iedereen brengen . Welke oplossingen zijn er vanuit jouw organisatie en expertise te bedenken. Waarmee kun jij aan de slag?
DIALOOG – Tijd om over te gaan tot actie. In groepen gaan we uiteen om de oplossingen die er liggen concreet te maken.
GETTING THE PICTURE - De onderdelen uitdaging, oplossing en actie komen samen. We malen concreet wat we na vandaag kunnen doen, welke samenwerkingen we aan willen gaan en welke resultaten we daarmee kunnen halen.
GROEPSFOTO - Met alle deelnemers die de missie Een Thuis voor Iedereen in 2030 steunen.
LUNCH
EINDE BIJEENKOMST

Deelnemers
Tijdens de bijeenkomst ontmoet je andere leden van CorporatieNL die werken bij woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en zorgorganisaties.

De bijeenkomst in 2023 zat al snel helemaal vol. Het is dus zaak om je tijdig aan te melden. Er zal ook dit jaar een evenredige verdeling van diverse organisaties aanwezig zijn, zo kunnen we verschillende perspectieven bespreken en met elkaar nieuwe mogelijkheden verkennen.

PE punten
Door deze bijeenkomst bij te wonen heb je als bestuurder recht op 4 PE-punten.

Aanmelden
Als lid van CorporatieNL kun je gratis deelnemen. Ga naar het ledenplatform, klik op de deelnameknop en wees erbij. Er zijn geen kosten of andere voorwaarden.

Nog geen lid? Maak het lidmaatschap nu gelijk in orde en wees er voortaan ook bij.