Corporaties als startmotor, maar wie betaalt?

Vastgoed / 07 maart 2019
Gertjan Wolleswinkel
Gertjan Wolleswinkel
adviseur, Over Morgen

Beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn niet langer dé twee opgaves: corporaties hebben er een derde bij gekregen; de duurzaamheidsopgave. Nu ik samen met corporaties werk aan die laatste, ben ik blij dat zij hun krachten gebundeld hebben met Urgenda. Hun oplossing, het inzetten van de verhuurdersheffing, zal de zaken versnellen en energielasten betaalbaar houden.

Woningcorporaties zijn benoemd tot de startmotor van de verduurzaming van onze woningvoorraad. Zij moeten de Co2-reductie realiseren door lager energieverbruik per woning en zijn de koploper bij de daadwerkelijke realisatie van aardgasvrije wijken. De meeste corporaties willen dit ook, juist om de woningen betaalbaar te houden voor hun huurders. Niet alleen bij huurders speelt de vraag wie dit allemaal gaat betalen, ik hoor het ook telkens terug in gesprekken met corporaties. Als ze niks doen dan rijzen de woonlasten, juist voor hen met een smalle beurs, de pan uit.

Corporaties zijn al druk in de weer, in tegenstelling tot beleggers of menig particulier eigenaar, met hun assetmanagement, routekaarten naar Co2-neutraal bezit en het opstellen van duurzaamheidsvisies. Om daarna over te gaan tot actie. Beter isoleren, zonnepanelen op daken en soms zelfs gevels, de all electric woning in een enkel geval al met een warmtepomp of de aansluiting op een warmtenet. De huur stijgt soms wel wat, maar de woonlasten zijn met een geïsoleerde woning en zuinige verwarming vaak niet hoger. Het comfort is trouwens wel beter.

Verhuurdersheffing als duurzaamheidsmotor

Aangewezen als startmotor, maar wie betaalt? Corporaties willen wel, maar niet alleen ten koste van de spaarpot of de huurder. Zet daarom de verhuurdersheffing in om het vastgoed te verduurzamen. Dat Den Haag daar zelf niet eerder op is gekomen! Ik ben blij dat Urgenda dit plan samen met 170 woningcorporaties presenteerde, als één van de veertig punten waarmee Urgenda wil laten zien dat een Co2 reductie van 25 procent in 2020 nog steeds haalbaar is. Er was al het geluid van Aedes aan de klimaattafel, maar nu ook een concreet voorstel dat wat mij betreft niet geweigerd kan worden. Corporaties roepen al jaren om te stoppen met de verhuurdersheffing, zodat ze weer kunnen investeren in onze woningvoorraad. Laat dit het moment zijn.

Met deze ‘kleine maatregel’, aldus Urgenda, om 2 miljard euro verhuurdersheffing beschikbaar te stellen aan de verduurzaming van woningen door de corporaties, geef je de startmotor ook een beetje benzine om;

  • op te starten
  • woningen versneld te verduurzamen
  • energielasten bij de huurders van die sociale huurwoningen in toom te houden

Dan blijft goed en betaalbaar wonen een haalbare missie en gaan er daadwerkelijk woningen van het gas af. Én dan gaat de woningcorporatie ook nog eens het voorbeeld zijn voor al die particulieren die moeten volgen.

Dit artikel is een bijdrage van Rosa Goossens.


Tijdens het Vastgoed Event “Verstandige keuzes in verduurzaming” op 28 maart leer je wat je wanneer kiest als het gaat om verduurzaming. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Bekijk het programma, de sprekers en de deelnemers.