“Corporaties moeten hun werk kunnen blijven doen”

/ 26 mei 2016
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Directeur Henk van Dijk, van specialist in woonruimteverdeling Enserve, spreekt van 'damage-control'. De mogelijke schade voor de corporatiesector van de aanstaande regionalisering moet zoveel mogelijk worden beperkt. Vandaar het voorstel van Enserve voor 16 grote woningmarktregio's. "Woningcorporaties moeten hun werk kunnen blijven doen, ze moeten kunnen blijven investeren. Dan kom je uit op grote regio's. Anders gaat het ten koste van huurders."

Directeur Henk van Dijk van Enserve over regionaliseren

Er is binnen de corporatiesector nauwelijks of geen enthousiasme over de regionalisering, zo weet ook Henk van Dijk. De wetgeving is in feite gebaseerd op wantrouwen. “En dat is geen goede basis. Dergelijke regelgeving is zelfs vaak contraproductief. Want voor welk probleem is dit eigenlijk een oplossing?”

Maar het is niet allereerst aan Van Dijk en Enserve om een inhoudelijke discussie te voeren over regionalisering. Hun werk is om woningcorporaties te adviseren en te ondersteunen in het bepalen van de grenzen van hun woningmarktregio. De schade beperken, luidt daarbij allereerst het devies van Enserve, zo zegt Van Dijk. “Corporaties moeten zorgen dat ze zo min mogelijk last van de veranderingen hebben. Ze moeten hun werk kunnen blijven doen. Niemand is erbij gebaat als er straks gebieden zijn waar corporaties niet meer mogen investeren en dus de huurders de dupe worden.”

Amersfoort

Van Dijk noemt als voorbeeld Amersfoort, een gemeente waar Portaal en De Alliantie veel bezit hebben. De kans bestaat dat Amersfoort bij beide corporaties straks niet binnen de woningmarktregio valt. “Wie gaat de opgave daar dan oppakken? Of staan de huurders straks in de kou omdat de corporaties niet meer mogen investeren?”, vraagt Van Dijk zich af.

Analyse en advies

Enserve analyseert en adviseert corporaties in deze. Van Dijk: “Wij beoordelen wat voor een corporatie de optimale regio is om zijn werk goed te kunnen doen. Wat betekent het voor een corporatie als er een bepaalde grens wordt getrokken of als er juist een gemeente bij de regio wordt betrokken? Vanuit die basis en wetenschap kan een corporatie met de gemeente in gesprek gaan. De Woonplaats bijvoorbeeld, heeft zowel Twente als de Achterhoek als werkgebied, dus het is van groot belang dat dat één woningmarktregio wordt.”

Het is ook een kwestie van de grootste gemene deler, zegt Van Dijk. “Wat voor de ene corporatie gunstig is, kan voor een ander weer problemen opleveren. Corporaties moeten ook elkaar vinden in het vaststellen van regio’s, zodat de sector in zijn geheel de minste pijn lijdt. In onze visie is dat met 16 regio’s het geval. Dan zijn er circa 8 situaties waarin een ontheffing aangevraagd moet worden.”

Van Dijk wijst in dat verband op de regiotool op de website woningwet2015.nl. “Een mooi hulpmiddel voor een corporatie om te beoordelen hoe je je regio het best vorm kan geven. Dat heeft het ministerie goed gedaan, dat mag ook gezegd worden.”

Positief

Of er ook positieve kanten zitten aan de regionalisering? Henk van Dijk moet even denken. “Het kan een impuls zijn om goed te kijken hoe een regio in elkaar zit en welke onderlinge band er is. Wellicht meer profileren als één regio, meer samenwerken. Dat zou een positief effect kunnen zijn. Maar eerst maar eens de schade zien te beperken!”

Dit interview maakt deel uit van een interviewserie over het thema woningmarktregio’s en wordt in samenwerking met Enserve – de specialist in woonruimteverdeling – gebracht. Lees naast de interviews met Erik Ronnes (CDA)Pierre Sponselee (Woonwaard)Rob Vinke (TBV Wonen) en Lex de Boer (Lefier) en Henk van Dijk (Enserve) ook de interviews met Farshad Bashir (SP) en Bram Klouwen (Companen) die nog volgen.