De vervuiler betaalt: rioolheffing voor rekening van huurder?

Maatschappelijk / 26 juli 2018
Huib Hielkema
Huib Hielkema
Advocaat, Hielkema & Co

VVD-Kamerlid Hayke Veldman heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor het mogelijk wordt dat huurders net als huiseigenaren rioolheffing gaan betalen. Hij wil gemeenten bij wet verplichten dat rioolheffing en afvalstoffenheffing uitsluitend bij de gebruiker wordt geïnd. Volgens de Kamer worden de huurders hiervan de dupe. Op dit moment verschilt het per gemeente of alleen de eigenaar, of zowel de eigenaar als de huurder rioolheffing verschuldigd zijn.

De VVD vindt dat huurders net zoveel profijt van het riool hebben als eigenaren, zodat het redelijk is dat zowel de eigenaar van het pand als de feitelijke gebruiker van het riool (de huurder) bijdragen aan de heffing.

Het initiatiefwetsvoorstel houdt in dat gemeenten zelf mogen bepalen op basis van welke grondslag de rioolheffing moet worden betaald. Dat kan bijvoorbeeld het waterverbruik per woning zijn, of de waarde van de woning. Gemeenten mogen ook kiezen of ze al dan niet de rioolheffing voor de laagste inkomens kwijtschelden, zoals met de onroerendezaakbelasting al vaak het geval is. De Woonbond is het niet met het initiatiefwetsvoorstel eens. De Woonbond stelt dat de rioolheffing al in de huur verdisconteerd zit, en dat het rechtstreeks heffen een vestzak-broekzak effect heeft.

Dit standpunt lijkt ons niet correct, aangezien er in het puntenstelsel geen rekening wordt gehouden met de rioolheffing.