Ellen Boeser (Rochdale): ‘ Zo huisvesten dat het goed is voor de huurder en de buurt’

Maatschappelijk / 18 november 2019
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De toename van het aantal kwetsbare bewoners heeft gevolgen voor Rochdale. We vroegen Ellen Boeser (Manager Woonservice) om een reactie op het onderzoek van CorporatieNL onder 400 collega's waaruit blijkt dat ons werk complexer wordt. Welke ontwikkelingen ziet zij en hoe speelt Rochdale daarop in?

Gevolgen toename kwetsbaren
‘We zien dat onze huurdersgroep verandert. De kans dat onze huurders voor korte of lange tijd kwetsbaar zullen zijn neemt toe. Dit roept vragen op als: wat betekent dit voor ons als corporatie en wat kunnen wij betekenen voor deze huurders? We zien het bij Rochdale als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ons samen met partners in te zetten om mensen zo te huisvesten dat dat goed is voor de huurder en de buurt. Zo willen we werken aan sterke buurten.’

‘Om dat te doen is het belangrijk dat we integraal en oplossingsgericht werken. En dat doen we samen met onze partners in de buurt. Zowel op buurtniveau als op bestuurlijk niveau. We zijn dan ook weer de buurt in gegaan met buurtteams. Met oog op de sterke buurt hebben we daarbij extra aandacht én inzet om huurders en dus ook mensen met urgentie goed te matchen aan woning en buurt. Ook zijn we met partners in gesprek en aan de slag om passend aanbod van wonen te realiseren. En tot slot zetten we in op het versterken van huurders. Ook dat doen we samen met partners zoals maatschappelijk dienstverleners, zorgaanbieders, etc.  Met hen proberen we signalen vroegtijdig op te pakken.’

Kwetsbaren als kans
‘Corporaties zijn genoodzaakt om na te denken over wat zij kunnen en willen betekenen om mensen goed te laten wonen. We zien een verschuiving in de rol en positie die corporaties oppakken. Steeds vaker nemen zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook wij zijn dit meer gaan doen; door actief met gemeente en zorg- en welzijnsaanbieders in gesprek te gaan. Steeds weer in gesprek over wat er écht nodig is; en daarna wie wat daarin zou kunnen betekenen.’

‘We hebben ervaren dat de buurt niemands eigen domein is, maar dat ieder zich hier wel verantwoordelijk voor voelt. Met dat we een kwetsbaardere groep huurders huisvesten, zijn we veel meer gericht op samenwerking met partners. En daar komen mooiere plannen uit als dat we dat alleen hadden gedaan. Dat gaat dan bijvoorbeeld zowel over het samenwerken om schulden te voorkomen, als het realiseren van woonvormen als het matchen van mensen met urgentie op plek in de wooncirkel.’

Aanpak Rochdale
‘We beseffen dat aanbieders uit welzijn of zorg een positieve uitwerking kunnen hebben op de buurt. Belangrijk is om te weten wat de sociaal maatschappelijke opgave is in de buurt en de invulling van (een cluster van) woningen of bedrijfsonroerend goed de buurt te laten versterken. Bij Rochdale doen we dat onder andere door challenges uit te schrijven.’

‘Dit deden we onder andere in Amsterdam Zuidoost. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen we een leegstaande ruimte in de flat Hofgeest Amsterdam Zuidoost zo verhuren dat het iets moois toevoegt in de buurt? Om hierop antwoord te krijgen startte woningstichting Rochdale de Woonchallenge Hofgeest. De uitdaging: schrijf een kort en bondig bedrijfsplan over zowel de invulling van de ruimte als de bijdrage aan de buurt. Er kwamen maar liefst twaalf plannen binnen waaruit we de vier beste selecteerden.’

‘De winnaar, La Casa Hofgeest, was ontstaan uit een samenwerking met verschillende organisaties uit Amsterdam Zuidoost. Zo stimuleren we het samenwerken op buurtniveau. Ook de beoogde meerwaarde voor de buurt, door vanuit de ruimte op de begane grond ontmoeting te stimuleren en verbinding te leggen met jongeren uit de buurt was een groot pluspunt.’

Vier praktische tips

Welke praktische tip zou je aan anderen mee willen geven, vroegen we aan Ellen. Zij heeft er vier:

‘1. Kijk, lees en luister. Verdiep je in wat er nodig is in een stad en in een buurt. Ga in gesprek met partners en huurders over wat zij denken dat er nodig is. Sta open voor wat urgent is en wat de sociaal maatschappelijke opgave is.

2. Laat je horen. We zien als corporatie een bredere verantwoordelijkheid dan huizen verhuren en de leefbaarheid op orde houden. Het is belangrijk om dit ook te laten horen; daarmee open je ook deuren naar partners toe. Ga dus als corporatie in gesprek; wat kunnen we in deze gemeente of in deze buurt betekenen?

3. Netwerk. Werk aan vertrouwenwekkende relaties met partners; zowel bij aanbieders in sociaal domein als zorgaanbieders. En uiteraard ook bij de gemeente niet alleen bij de afdeling wonen, maar ook bij de afdeling jeugd, zorg of sociaal domein. Ga bij hen langs, ga op werkbezoek.

4. Verbind. Verbind organisaties en mensen. Als corporatie kunnen we de schakel zijn tussen het fysieke en sociale domein. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar vaak nog twee gescheiden werelden.’