Jan Veuger (lector Blockchain) over duurzame digitalisering

Vastgoed / 11 februari 2019
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Op 28 maart organiseren wij ons Vastgoed Event. Dit event bezoek je als je concrete stappen wilt zetten om tot een CO2-neutrale woningvoorraad te komen, voor de deadline van 2050. De dagvoorzitter van het Vastgoed Event, Jan Veuger, deelt alvast zijn visie over duurzame digitalisering met ons.

Vandaag stellen we de dagvoorzitter, Jan Veuger, Lector Blockchain Saxion, aan je voor. Hij is vooral bezig met de maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van blockchain daarin, met een passie voor verbindingen in onderzoek, onderwijs en werkveld. Jan heeft veel kennis over vastgoed vanuit zijn vorige lectoraat Vastgoed en publiceert regelmatig. Binnenkort komt zijn nieuwe boek ‘Blockchain Technology and Applications’ uit, met een breed palet over onder andere vastgoed en blockchain. Daarnaast is hij commissaris bij woningcorporaties en bij een zorginstelling.

We zijn benieuwd hoe hij denkt over het thema ‘Verstandige keuzes in verduurzaming’. Hier ga je natuurlijk alles over horen op het Vastgoed Event, maar vandaag horen we alvast zijn visie over duurzame digitalisering.

Duurzame digitalisering?

“Grote opgaven; het akkoord van Parijs, de routekaart van Aedes en de klimaatdoelstelling van het kabinet. Hoge ambities waarvan je de vraag kunt stellen of ze wel haalbaar en realistisch zijn. Kunnen nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld blockchain daar ook een rol in spelen? Of zijn deze technologische oplossingen op zoek naar problemen? De uitdagingen met ambities zijn om ze te richten, in te richten en te verrichten. Een nieuwe technologie zoals blockchain kan daarbij ondersteunend zijn.

Veel interventies voor het halen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen, met de huidige ambities om de energietransities te behalen, kunnen gerealiseerd worden door alle belanghebbenden bij het proces te betrekken. Burgers, woningcorporaties, bedrijven, instellingen en overheden kunnen complementair zijn bij het halen van ambities op het gebied van energiebesparing, productie van nieuwe energie en een balans in de energiehuishouding van onze gemeenschap.

De rol van blockchain

Juist door een inclusieve wijze van denken en doen kunnen we een duurzame samenleving bereiken. Blockchain kan een prominente rol spelen in al deze processen van belanghebbenden. Het energieverbruik van de gebouwde omgeving is 40% van het wereldwijde energieverbruik. Daarmee levert het een significant aandeel in het wereldwijde gebruik en is het dus ook van wezenlijke invloed op het terugdringen hiervan.

Hier ligt dan ook een zeer grote kans om de impact van de bouw- en stedenbouwsector op de energieambities te halen, ondersteund door digitale technieken als blockchain. Blockchain kan processen structuren, standaardiseren en automatiseren waarbij er vertrouwen in het systeem is en die onweerlegbaar is.

Blockchain kan dan van waarde zijn, omdat het zorgt voor:

  • een lagere drempel voor het invoeren van processen
  • het verminderen van transactiekosten door het wegnemen van een tussenpersoon
  • het versnellen van de doorvoer, vanwege geautomatiseerde checks and balances
  • grotere betaalbaarheid door goedkope micro-transacties
  • transparantie en dus betrouwbare procedures

De gevolgen

Tussenpersonen zoals bijvoorbeeld banken, makelaars en het notariaat kunnen zich dan defensief manifesteren, omdat zijn een deel van de markt gaan missen. Aan de andere kant zullen er nieuwe banen ontstaan en kunnen deze ontwikkelingen een opwaarderend effect hebben voor bestaande expertises.

Blockchain is geen wondermiddel voor alles, maar blockchain en databanken zullen een essentieel onderdeel zijn van processen voor het creëren van een efficiënter, democratischer, duurzamer en een meer toekomstgericht proces: een digitale duurzame ondersteuning.”


Tijdens het Vastgoed Event “Verstandige keuzes in verduurzaming” op 28 maart leer je wat je wanneer kiest als het gaat om verduurzaming. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Bekijk het programma, de sprekers en de deelnemers.