Ontdek de Digitale Horizon

Digitaal / 23 januari 2018
Tino Meijn
Tino Meijn
Directeur, CorporatieNL

Is een corporatie straks een ICT-bedrijf of een organisatie van mensen? Hoe beheers je het risico van datalekken? Welke technologische ontwikkelingen moet je omarmen? Elke bestuurder en RvC moet de digitale transformatie op de strategische agenda zetten. Hoe doe je dat?

Agenda 2020

Om te helpen deze lastige vragen te beantwoorden, ontwikkelen CorporatieNL en Berenschot in 2018 een digitale roadmap voor corporaties. Deze brengt de voor jou relevante (nu bekende en verwachte) technologische ontwikkelingen in beeld, en de impact ervan op jouw organisatie. De roadmap bevat een aantal scenario’s die je helpen een digitale beleidsagenda 2020 op te stellen. Om te komen tot de digitale roadmap, starten we in maart met het programma De Digitale Horizon. Hierin werken we samen met een groep van maximaal 10 corporatiebestuurders. Het programma wordt vlak na de zomer afgerond.

Gewenste inbreng

Deelname aan het programma De Digitale Horizon biedt je grip op de digitale volwassenheid van jouw corporatie en de stappen die moeten worden genomen om als organisatie agile in te spelen op verandering. Denk aan een ‘commissaris digitaal’, een ‘RvC-commissie digitaal’ en een ‘digitale beleidsagenda’ van de bestuurder. Dit betekent dat je als bestuurder in dit traject participeert, zo mogelijk samen met een commissaris en/of iemand binnen jouw organisatie, zodat technologische ontwikkelingen snel worden geadopteerd. Door met een aantal corporaties samen te werken, kan de investering per corporatie beperkt blijven tot € 15.000 (exclusief btw) per deelnemende corporatie. Deelnemers van jouw organisatie ontvangen desgewenst PE-punten voor hun participatie.

Wat krijg je hiervoor terug?

 1. Een volwassenheidsscan (maturity scan) c.q. nulmeting van jouw organisatie van de aanwezigheid en toegepaste digitale technologie en kennis.
 2. Inzicht in de transformatie naar een organisatie die werkt met en volgens deze nieuwe technieken. Dit vraagt op veel punten een andere manier van werken (leiderschap, processen, cultuur, sturing, menselijk kapitaal, etc.). Langs deze lijnen brengen wij voor jou de impact van digitalisering op jouw organisatie in beeld.
 3. Een digitale roadmap op maat voor jouw corporatie:
 • Waar te beginnen met technologie? Je leert de waarde en beperkingen van nieuwe begrippen als data analytics, blockchain en artificial intelligence.
 • Wat kunnen deze technologieën voor jouw corporatie betekenen? Waar kun je ze voor inzetten? En hoe gaat deze nieuwe wereld eruitzien? Wij brengen dit voor jou in kaart aan de hand van de (hoofd)processen van de corporaties, bijvoorbeeld:
  • Opstellen van de energie-agenda aan de hand van data.
  • Realiseren van predictive maintenance voor het vastgoed.
  • Voorspellen van maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de deeleconomie) en hoe je kunt en wilt handelen op basis van predictive data.

Inhoud programma

Het programma omvat:

 • een intake;
 • een maturity scan;
 • groepsbijeenkomsten voor de deelnemers met deskundigen;
 • een uitgewerkte roadmap per deelnemende corporatie;
 • een afsluitende sessie met alle deelnemers.

De Digitale Horizon wordt ondersteund door een digitaal platform vanuit CorporatieNL.

Ga je de digitale uitdaging aan?

Onderken je het strategisch belang van digitaal en wil je jouw organisatie voorbereiden op de toekomst? Neem dan deel aan het programma De Digitale Horizon. Neem contact op en stuur een e-mail naar info@corporatienl.nl  of bel 088 04 555 00 voor meer informatie en aanmelding.