Waarom is digitaliseren belangrijk en wat levert het ons op?

Digitaal / 13 mei 2019
Katie Løndal
Katie Løndal
Redacteur, CorporatieNL

Het digitaliseren van data is onvermijdelijk. Waarom is digitaliseren belangrijk en wat levert het ons op? Drs. Jaap van Velzen (directeur Brain Management International en dataspotter) laat ons zien hoe je grote hoeveelheden data het beste in kunt zetten.

Wat betekent de toegenomen digitalisering voor jouw organisatie?

Jaap: “Als eigenaar van mijn adviesbureau Brain management International zoek ik eerst uit wat de ‘quick wins’ zijn van digitalisering. Vervolgens leg ik me erop toe om mogelijke klanten inzicht te geven in het benutten van digitale gegevens in bedrijfsinformatie.”

Tegen welke struikelblokken loopt jouw organisatie aan door de toegenomen digitalisering?

Jaap: “In algemene zin beschikken organisaties over grote hoeveelheden data. Deze kunnen vaker worden ingezet in kwaliteitsverbeteringsprocessen. Struikelblokken daarbij zijn: Weten welke data beschikbaar en bruikbaar zijn, de toepassing van digitalisering op de eigen werkprocessen en de digitale aansturing van de organisatie als geheel.

Welke digitale ontwikkelingen zie jij als kansen voor corporaties?

Jaap: “Ik draai het liever om: Welke kansen zien corporaties in het gebruik van data – en op welke manier willen ze die benutten in hun bedrijfsprocessen? Zoals bij inkoop, onderhoudscycli, in klantprocessen, beheer van leegstand enzovoort. Vervolgens is aan de orde of en hoe bestaande analoge data worden gedigitaliseerd.”

Hoe denk jij dat corporaties beter kunnen samenwerken om digitalisering beter, makkelijker en/of leuker te maken?

Jaap: “Door met collega organisaties uit te wisselen welke onderdelen van hun bedrijfsprocessen zij digitaal stuurbaar hebben gemaakt en welke voordelen zij daarvan hebben. Of ze daar nog andere interne of externe databronnen voor gebruiken en hoe ze data creatief bewerken en omzetten in informatie.
Overigens verschillen corporaties in inhoudelijk en organisatorisch opzicht sterk van elkaar, waardoor digitale samenwerking zeker niet vanzelfsprekend is.”

Is een volledig digitale corporatie haalbaar? En is het wenselijk?

Jaap: “Het digitaliseren van data is onvermijdelijk. Ook voor de corporaties. De verwerking van data, de aansturing van klantprocessen, het letterlijk op de kaart zetten en visualiseren van organisatiedoelen en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) kunnen niet meer zonder elektronische en digitale verwerkingsprotocollen. Ook papieren archieven worden immers steeds vaker gedigitaliseerd en zo toegankelijk gemaakt voor iedereen.

Digitalisering is dan ook de gewenste en noodzakelijke basis voor de digitale transformatie van organisaties. Daarbij zijn de inzet en het enthousiasme van de medewerkers, hun samenwerking en een gedreven aansturing door het management de belangrijkste succesfactoren – naast de techniek, de juiste software en het beheer van data.”

Jouw organisatie zal inmiddels de nodige ervaring hebben met projecten en initiatieven op digitaal gebied. Heb je een praktische tip waar corporaties van kunnen profiteren?

Jaap: “Digitaliseren is een middel voor corporaties om integraal informatiebeheer te realiseren en slimme datatoepassingen in een technologische werkomgeving. Het volledig digitaliseren van alle analoge gegevens binnen de organisatie is dan ook geen doel op zich. Digitalisering dient als basis voor een creatieve sturing van bedrijfsprocessen op basis van datastromen. Daarbij zijn de vragen ‘waarom’ en ‘wat levert het op’ twee belangrijke ijkpunten. Een geleidelijke aanpak van de bijbehorende veranderprocessen is hierbij essentieel.”

Tijdens ons Digital Event leer je alles over de digitale transformatie. Het event staat volledig in het teken van ‘werken met digitalisering’. Ben jij erbij?