Weet jij hoe te anticiperen op de veranderingen in de Omgevingswet?

Corporatie / 15 maart 2018
Sascha Magendans
Sascha Magendans
Digital marketeer, CorporatieNL

Met de nieuwe Omgevingswet moet het omgevingsrecht makkelijker worden. Alle afzonderlijke regelingen worden namelijk samengevat in één Omgevingswet. We gaan van 26 wetten naar 1 en van 5.000 wetsartikelen naar 350. Klinkt goed, toch? Maar weet jij hoe de corporatie op al deze veranderingen kan anticiperen?

Dat is precies wat je tijdens de training ‘De nieuwe Omgevingswet’ zult leren. En, goed nieuws: met een lidmaatschap kun je gratis deelnemen!

Zo leer je van ervaren advocaten in het omgevingsrecht:

  • hoe de nieuwe wetgeving is ingericht.
  • op welke onderdelen en in hoeverre de nieuwe regelingen zowel procedureel als materieel een wijziging inhoudt ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving.
  • welke procedures er gaan gelden.
  • hoe corporaties nú al kunnen inspelen op de nieuwe Omgevingswet.

Tijdens de interactieve training behandelen we een grote diversiteit aan onderwerpen. Zo maken we een kenschets van het huidige omgevingsrecht, bespreken we het toepassingsgebied van de nieuwe Omgevingswet, evenals ook instrumenten binnen de Omgevingswet. Denk aan Omgevingsvisie, Programma, Decentrale Regels (omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening), Algemene Rijksregels, Omgevingsvergunning en Projectbesluit. Ook komen aanvullingswetten (Bodem, Geluid, Grondeigendom, Natuur), procedures, rechtsbescherming, handhaving, nadeelcompensatie, overgangsrecht en het Digitaal Stelsel Omgevingswet ter sprake.

De nieuwe Omgevingswet is dichterbij dan je denkt

Voordat de nieuwe Omgevingswet in 2021 van kracht is, lijkt nog even te duren, maar veel gemeenten en provincies zijn al bezig met de voorbereiding van omgevingsplannen en het daaraan ten grondslag liggende beleid: de omgevingsvisie.

Voor corporaties is het van groot belang om in deze voorbereidingsfase al aan te haken. Bijvoorbeeld om met overheden in gesprek te kunnen gaan, zodat de belangen van corporaties kunnen worden meegenomen bij het schrijven van de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Daarnaast worden er al onderdelen van de Omgevingswet toegepast, dus zorg dat je optimaal geïnformeerd bent!

De training ‘De nieuwe Omgevingswet’ vindt 28 juni 2018 plaats. Wees erbij!