Wrijving geeft glans – omgaan met conflicten

Corporatie / 09 augustus 2017
Marion Muller - van der Flier
Marion Muller - van der Flier
Trainer-coach, CorporatieNL

85% van de werkende Europeanen geeft aan dagelijks met conflicten te maken te hebben. Spanning op het werk is dus onvermijdelijk en effectieve conflicthantering noodzakelijk.

“Een conflict is een situatie waarin 2 of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen.”

Omgaan met conflicten

Conflicthantering gaat over het begrijpen en herinterpreteren van dit soort situaties om een positieve uitkomst te creëren. Ga jij conflicten het liefst uit de weg? Of heb je er eigenlijk helemaal geen moeite mee? Het heeft te maken met wie je bent en hoe je in elkaar zit. Als je last hebt van conflicten, realiseer je dan dat conflicten helemaal niet erg hóeven te zijn. En dat er vele manieren zijn om conflicten aan te gaan. Wrijving geeft immers glans! Meer inzicht in hoe jij om kunt gaan met conflicten krijg je met het Thomas-Kilmann-Instrument voor Conflicthantering (TKI).

In conflictsituaties kunnen we je gedrag langs 2 basisdimensies beschrijven:

 • Assertiviteit: de mate waarin je probeert aan de eigen wensen te voldoen.
 • Bereidwilligheid: de mate waarin je probeert aan de belangen van de ander tegemoet te komen.

5 stijlen

Deze 2 gedragsdimensies kunnen worden gebruikt om 5 specifieke stijlen voor het hanteren van conflicten te definiëren. Je kunt kortweg 5 conflicthanteringsstijlen gebruiken. Dit zijn:

 • “Twee weten vaak meer dan één” (samenwerken)
 • “Overstelp je vijand met (overdreven) vriendelijkheid” (toegeven)
 • “Deel het verschil” (compromis zoeken)
 • “Goed is goed genoeg” (vermijden)
 • “De baas heeft altijd gelijk” (doordrukken)

Je kunt alle 5 de conflicthanteringsstijlen gebruiken; bij het omgaan met conflicten is er geen goede of verkeerde stijl. De meeste mensen gebruiken sommige stijlen sneller dan andere, ontwikkelen meer vaardigheid in die stijlen en hebben daarom de neiging om daar meer op te vertrouwen. Sommigen hebben een duidelijke favoriet. Het conflictgedrag dat je inzet, is het resultaat van je persoonlijke voorkeuren en de eisen van de situaties waarin je je bevindt.

10 tips om met conflicten om te gaan

Naast het inzicht krijgen en het inzetten van je conflicthanteringsstijl, tien praktische tips om met conflicten om te gaan:

 1. Geef helder je eigen standpunt weer.
 2. Richt je op de (wederzijdse) belangen en niet op waarden en normen.
 3. Luister naar de ander, probeer het verschil te begrijpen en te accepteren
 4. Luister, vat samen en vraag door.
 5. Richt je op het probleem, niet op de persoon.
 6. Neem afstand van eigen emotie en gun de ander zijn emotie.
 7. Bedenk samen creatieve oplossingen.
 8. Onderhandel.
 9. Maak heldere en concrete afspraken.
 10. Vier het succes en blijf in gesprek.

Marion Muller is gespecialiseerd in loopbaancoaching en teamcoaching. Wil je inzicht in jouw conflicthanteringsstijl? Dan kan persoonlijke coaching de oplossing zijn.

De organisatie meekrijgen?

In januari 2018 organiseert CorporatieNL de training ‘De organisatie meekrijgen‘. Bij nieuwe ontwikkelingen binnen een organisatie kun je te maken krijgen met weerstand van collega’s. In deze training leer je hoe je daarmee om moet gaan.