Zenzo: waar je leeft, waar je ontmoet

Vastgoed / 07 maart 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

We mogen bij CorporatieNL Zenzo Maatschappelijk Vastgoed als nieuw lid verwelkomen. De organisatie sluit daarmee aan bij een groeiend aantal corporaties, kennisinstellingen en marktpartijen dat zorgt voor een thuis voor iedereen. Wie zijn de mensen bij Zenzo en wat doen zij zoal? We vragen het aan Gert van Uffelen, partner en conceptontwikkelaar.

Kun je vertellen wat jullie organisatie precies doet?

Gert van Uffelen: “Waar je leeft, waar je ontmoet. Dat is het motto van Zenzo. Als ontwikkelaars van maatschappelijk vastgoed geloven wij in de kracht van sociale contacten door toevallige ontmoetingen. Juist in onze huidige maatschappij waar eenzaamheid aan de orde van de dag is en verwacht wordt dat je steeds meer zelf de regie neemt. Maar die contacten krijg je niet zomaar. Zeker niet als je ook nog eens zorg of extra hulp nodig hebt.”

“Hoe creëer je nou zo’n sterke sociale en inclusieve leefomgeving die ontmoetingen stimuleert? Bij Zenzo doen we dit door verrassende verbindingen te maken die eigenlijk als heel vanzelfsprekend aanvoelen. Bijvoorbeeld door wonen, zorg, onderwijs en maatschappelijk werk te combineren. Met daarbij misschien wel voorzieningen als een restaurant, een winkel, een kerk, medische- en sportfaciliteiten, een centraal plein of een tuin. Gebieden en gebouwen waar zorgbehoevende ouderen, mensen met een beperking, schoolkinderen, docenten, hulpverleners of anderen prettig en vertrouwd met elkaar samenleven.”

“Met een team van ondernemende en ervaren professionals pakken we projecten integraal aan, samen met de opdrachtgever en de betrokken organisaties: van ontwerp tot realisatie, van exploitatie tot financiering. We zijn hierbij verantwoordelijk van begin tot eind… én daarna, want het is nooit af. We richten de leefomgeving zo in dat deze moeiteloos kan meebewegen met de tijd. Zodat deze makkelijk en efficiënt aan te passen is aan de veranderende behoeften in de toekomst.”

Wat kunnen de leden van jullie leren oftewel wat heb je de leden te bieden op het gebied van bijvoorbeeld kennis?

Gert: “We delen graag onze ervaring vanuit diverse projecten hoe zo’n sterke sociale en inclusieve leefomgeving in gezamenlijkheid te realiseren.”

En wat kunnen de leden voor jullie doen of waar kunnen ze jullie mee helpen?

Gert: “Als je wilt delen, kun je ook vermenigvuldigen. Voor het creëren van sociaal sterke leefomgevingen zijn verrassende, structurele samenwerkingen nodig. Die gaan we graag aan.”

Waarom hebben jullie je eigenlijk aangemeld als lid van CorporatieNL?

Gert: “Om aandacht te blijven vestigen op de sociale component van de leefomgeving. Er komen de komende periode één miljoen woningen bij, een functionele aanpak ligt op de loer, de aandacht voor de menselijke, sociale component mag hierbij niet ontbreken.”

Is er iets dat we beslist moeten weten over jullie organisatie of is er iets verrassends dat we nooit bij of van jullie zouden verwachten?

Gert: “Als het gaat om het ontwikkelen van zo’n gemeenschap van wonen, leven, werken en leren stellen we bewoners, gebruikers en omwonenden centraal. Hun behoeften en wensen stemmen we af op de functionele mogelijkheden van het gebouw en gebied. We gaan al in een vroeg stadium met hen in gesprek. Dit versterkt hun binding met de plek en het draagvlak voor het plan.”